LEDIG STILLING VED NGU

3-årig Postdoc - Geomorfologi

Søknadsfrist: 26.09.2021

NGU

NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt verdiskaping. Norges geologiske undersøkelse (NGU) eies av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø. Les mer på www.ngu.no

3-årig postdoc-stilling innen geomorfologi og invers modellering med fokus på oppsprukket og forvitret grunnfjell i og utenfor Norge.

Vi søker en postdoc-kandidat i NFR-prosjektet “BASE - Basement weathering and fracturing on- and offshore Norway”.

Oppstart i stillingen vil være januar 2022. Stillingen har en varighet på 36 måneder, og arbeidssted vil være ved NGU i Trondheim.

Forskningsprosjektet BASE tar sikte på å framskaffe ny geologisk forståelse av oppsprukket og forvitret grunnfjell på fastlandet og sokkelen utenfor Norge. Arbeidet vil i stor grad basere seg på grunne boringer på land og til havs, og et hovedformål er å studere ukonvensjonelle, krystallinske grunnfjellreservoarer. Følgende stilling innen geomorfologi og invers modellering er ledig:

Postdoc-prosjekt: Hvordan har tidligere tektoniske og klimatiske prosesser dannet dagens landskap?

Målet med postdoc-prosjektet er å undersøke hvordan forvitring og erosjon har avdekket oppsprukket og forvitret grunnfjell i Norge. Dette skal gjøres ved å kombinere forskjellige lavtemperatur termokronologiske metoder, inkludert apatittfisjonsspor og (U-Th) / He analyser. Eksisterende data vil bli supplert med nye prøver som vil bli analysert ved NGU. Avkjølingshistorie fra termokronologidata vil bli supplert med data på kosmogene nuklider for å fastslå tidspunktet for relieffdannelse i nyere tid.

Resultatene vil fungere som inndata for invers numerisk modellering, hvor kandidaten forventes å tilbringe omtrent ett år ved Aarhus Universitet for å samarbeide med forskere for å utvikle sofistikerte, skreddersydde modeller.

Vi søker en forsker med doktorgrad som har erfaring med å framskaffe, tolke og modellere lavtemperatur termokronologiske data. Praktisk erfaring med telling av fisjonsspor, måling av fisjonssporlengde og andre lavtemperatur termokronometre er ønskelig. Videre er det ønskelig at du har erfaring med vitenskapelig programmering brukt til å utrede langvarige erosjonshistorier. Interesse for å forstå samspillet mellom klimatisk og tektonisk drevet landskapsutvikling er nødvendig.

Du har fortrinnsvis bakgrunn fra geovitenskap, ideelt sett med erfaring innen invers modellering av lavtemperatur termokronologiske data. Erfaringer med bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS) og visualiseringsverktøy er ønskelig. Gode laboratoriekunnskaper er også en fordel. Du må ha fullført Ph.D. utdanning før ansettelse.

NGU kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og god mulighet for faglig utvikling.

NGU er opptatt av å ha et arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV.

Stillingen lønnes som forsker med doktorgrad (kode 1109), etter Statens Hovedtariffavtale. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til Jochen Knies ([email protected]), Annina Margreth ([email protected]) og/eller Seksjonsleder Byggeråstoffer og geokjemi Siw-Christin Taftø ([email protected]).

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden.

Webcruiter-ID: 4418963621

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS