LEDIG STILLING VED NGU

3-årig Postdoc - Petrologi / Petrofysikk

Søknadsfrist: 19.09.2021

NGU

NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt verdiskaping. Norges geologiske undersøkelse (NGU) eies av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø. Les mer på www.ngu.no

3-årig postdoc-stilling innen petrologi/petrofysikk med fokus på oppsprukket og forvitret grunnfjell i og utenfor Norge.

Vi søker en postdoc-kandidat til NFR-prosjektet “BASE - Basement weathering and fracturing on- and offshore Norway”.

Oppstart i stillingen vil være januar 2022. Stillingen har en varighet på 36 måneder, og arbeidssted vil være ved NGU i Trondheim.

Forskningsprosjektet BASE tar sikte på å framskaffe ny geologisk forståelse av oppsprukket og forvitret grunnfjell på fastlandet og sokkelen utenfor Norge. Arbeidet vil i stor grad basere seg på grunne boringer på land og til havs, og et hovedformål er å studere ukonvensjonelle, krystallinske grunnfjellreservoarer. Følgende postdoc-stilling innen petrologi og petrofysikk er ledig:

Postdoc-prosjekt: Hva er kjennemerkene og de fysiske egenskapene til oppsprukket og forvitret grunnfjell?

Målet med prosjektet er å studere hvordan oppsprekking og forvitring påvirker de mineralske, geokjemiske og petrofysiske egenskapene til krystallinske grunnfjellsbergarter i grunne boringer på land og til havs. En viktig oppgave vil være å integrere borehullsinformasjon med kjerneloggingsinformasjon (hyperspektrale og petrofysiske data) for å utføre en kvantitativ vurdering av mineralegenskapene i forvitrete og oppsprukne krystallinske bergarter.

Det forventes et tett samarbeid med en doktorgradsstipendiat ansatt ved Universitetet i Bologna. Den analytiske delen av arbeidet vil skje ved bruk av fasilitetene som er tilgjengelige på NGU (hyperspektral kjernelogging, SEM, MiMaC-laboratorium (https://www.ntnu.edu/mimac/home) og i samarbeid med Universitet i Lorraine, Frankrike (SEM-QEMSCAN) og NTNU, Trondheim ,(TEM-analyser, Pore-Lab (www.porelab.no)).

Vi søker en forsker med doktorgrad, fortrinnsvis med bakgrunn fra geovitenskap og erfaring innen krystallinsk grunnfjellgeologi. Erfaring med integrering av kjernelogginfomasjon med petrofysiske og petrologiske data samt gode laboratoriekunnskaper vil være en fordel. Erfaring med bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS) og visualiseringsverktøy er også ønskelig. Søkere må ha fullført Ph.D. utdanning før ansettelse.

NGU kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og god mulighet for faglig utvikling.

NGU er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV.

Stillingen lønnes som forsker med doktorgrad (kode 1109), etter Statens Hovedtariffavtale. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til Jochen Knies ([email protected]), Seksjonsleder Maringeologi Reidulv Bøe ([email protected]) og/eller Seksjonsleder Geofysikk Marco Brønner ([email protected]).

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden.

Webcruiter-ID: 4418979123

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS