LEDIG STILLING VED NGU

3-årig Postdoc - Geokronologi

Søknadsfrist: 19.09.2021

NGU

NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt verdiskaping. Norges geologiske undersøkelse (NGU) eies av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø. Les mer på www.ngu.no

3-årig postdoc-stilling innen geokronologi, med fokus på oppsprukket og forvitret grunnfjell i og utenfor Norge.

Vi søker en postdoc-kandidat til NFR-prosjektet “BASE - Basement weathering and fracturing on- and offshore Norway”.

Oppstart i stillingen vil være januar 2022. Stillingen har en varighet på 36 måneder, og arbeidssted vil være ved NGU i Trondheim.

Forskningsprosjektet BASE tar sikte på å framskaffe ny geologisk forståelse av oppsprukket og forvitret grunnfjell på fastlandet og sokkelen utenfor Norge. Arbeidet vil i stor grad basere seg på grunne boringer på land og til havs, og et hovedformål er å studere ukonvensjonelle, krystallinske grunnfjellreservoarer.

Følgende postdoc-stilling innen lav-temperatur geokronologi er ledig:

Postdoc-prosjekt: Når, og hvor lenge varte fasene med skorpestabilitet, som resulterte i peneplanering og dyp forvitring?

Målet med prosjektet er å finne ut når krystallinske bergarter i spesifikke områder i Norge har gjennomgått langvarig skorpestabilitet og peneplanering, som har resultert i dyp forvitring og perioder med ekshumering. Flere geokronologiske og termokronologiske metoder vil bli benyttet.

NGU har topp moderne K-Ar- og 40Ar/39Ar-laboratorier for leirmineral-, mineralfraksjon- og in-situ 40Ar/39Ar-analyser, i tillegg til 3 LA-ICP-MS-instrumenter. Vi ønsker å oppgradere vår apatitt fisjons-spor analysemetodikk med in-situ laserablasjon ICP-MS analyser av uran- og sporelementkonsentrasjoner i apatitt.

Vi søker en forsker med doktorgrad, med dokumenterte ferdigheter i metodeutvikling innen bruk av LA-ICP-MS. Du må ha interesse for termokronologi, for å utvikle vårt laboratorium og samle termokronologiske data. Tidligere erfaring med fisjonssporanalyse er ønskelig, men ikke nødvendig.

Du har fortrinnsvis bakgrunn fra geovitenskap, ideelt sett med erfaring innen krystallinsk grunnfjellgeologi, LA-ICP-MS analyser og lavtemperatur geokronologi. Erfaring med bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS) og visualiseringsverktøy er ønskelig. Gode laboratoriekunnskaper er også en fordel. Du må ha fullført Ph.D. utdanning før ansettelse.

NGU kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og god mulighet for faglig utvikling.

NGU er opptatt av å ha et arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV.

Stillingen lønnes som forsker med doktorgrad (kode 1109), etter Statens Hovedtariffavtale. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til Jochen Knies ([email protected]), Roelant van der Lelij ([email protected]) eller Seksjonsleder Laboratorier Ida Noddeland ([email protected]).

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden.

Webcruiter-ID: 4418918704

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS