Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningssykepleier / -lege (20-30%) - Fagavdeling for metode-, arbeids-, kultur-, og sosialpsykologi (MAKS)

Søknadsfrist: 21.10.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

To stillinger som forsker (SKO1108) er ledige for medisinsk kvalifisert personale (sykepleier/lege) knyttet til Leknes Affective Brain lab (LAB lab) ved Psykologisk Institutt. Stillingene er knyttet til et forskningsprosjekt om belønning og beslutninger i den friske menneskehjernen. Forsøkspersonene skal motta intravenøs behandling med medikamenter.

Stillingene er midlertidige (20-30% etter avtale) for ett år med mulighet for forlengelse til to år.

Snarlig tiltredelse.

Mer om stillingen

Forskningsgruppen

LAB lab er en aktiv, vennlig og tverrfaglig forskningsgruppe. Vår overordnede målsetning er å forstå hvordan hjernen gir opphav til subjektiv opplevelse. Vi forsker mye på smerte, rus og belønning hos friske forsøkspersoner, men gjør også undersøkelser i kliniske grupper slik som pasienter med opioidavhengighet eller kronisk smerte.

Forskningsprosjektet

Stillingene er knyttet til et 5-årig prosjekt finansiert av European Research Council (ERC). Prosjektet tar sikte på å forstå hvordan stress påvirker belønninger og beslutninger, inkludert effekten av medikamenter som morfin, nalokson og haloperidol.

Stillingene skal bidra til datainnsamling og ha ansvar for å gi legemidler, innhente blodprøver og overvåke forsøkspersonenes tilstand under undersøkelsene, med veiledning fra ansvarlig anestesilege. Stillingene er også tiltenkt en aktiv rolle i andre aspekter av datainnsamlingen. Aktuelle kandidater vil også kunne bidra til å lage gode systemer for koordinere datainnsamling, booke forsøkspersoner og testpersonell, samt sette i gang undersøkelser på pc og skanner, og annen forskningsaktivitet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for behandling av friske frivillige med legemidler (under veiledning av anestesilege)
 • Monitorering av forsøkspersonene under undersøkelse, innhenting av blodprøver
 • Datainnsamling vil i hovedsak foregå på kveld/helg og i ferier
 • Koordinering av rekruttering og booking
 • Testing med dataprogrammer
 • Jobbe tett med lege, forskere, postdoktorer og stipendiater rundt datainnsamling og noe dataanalyse

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må ha minimum to års arbeidserfaring som sykepleier/lege
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Det er en fordel med erfaring med intravenøs legemiddelbehandling, f.eks. fra anestesi/postoperativ behandling
 • Det er en fordel med teknisk innsikt, f.eks. komfortabel med å jobbe med forskjellige datasystemer

Personlige egenskaper

 • Interesse for forskning på hjernen eller rusmidler er en fordel
 • Søkere bør være systematiske, gode til å organisere
 • Fleksibilitet og evne til å tenke på rappen er også viktig for disse stillingene
 • Glad i, og god til å samarbeide med andre
 • I vurderingen av søkerne vil de bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper. Det vil bli gjennomført intervju med utvalgte kandidater.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på én side, der motivasjonen for å søke stillingen beskrives
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål med karakterutskrift og attester
 • Minst to referanser

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen