LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Prosjektmedarbeider i samisk / urfolks ungdomshelse - Instiutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 03.08.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Fakultet for helsevitenskap / Instiutt for klinisk medisin

Om stillingen

Ved Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, er ledig et 6 mnd. engasjement for prosjektmedarbeider i 100 % (evt. 2x50 %) knyttet til forskningsnettverket Samisk ungdomshelse. Prosjektet og stillingen kan bli forlenget noe.Prosjektet er en del av et internasjonalt samarbeid mellom urfolksungdom fra Australia, New Zealand, Canada, USA, Grønland og Sápmi og helse- og samfunnsforskere i de respektive landene samt det medisinske tidsskriftet Lancet. I Sápmi vil UIT Norges arktiske universitet og Umeå universitet lede arbeidet.

Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Den som engasjeres skal jobbe nært opp til prosjektleder og referansegruppen og arbeide i partnerskap med samiske ungdomsorganisasjoner. Prosjektmedarbeideren skal bistå disse og forskere ved UiT Norges arktiske universitet og Umeå universitet i arbeidet med tilrettelegging for fokusgruppemøter med ungdom og forskere, arrangere referansegruppemøter, gjøre litteratursøk, arrangere nasjonale og internasjonale møter, rapportere til prosjektansvarlige og referansegruppen og beherske sosiale medier for formidling.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever kompetanse i helse- eller sosialfag på minimum bachelornivå.
 • Søker må ha gode kunnskaper i og beherske engelsk og et nordisk språk flytende.
 • Samisk språkkunnskap er også ønskelig.
 • Vi søker en utadvendt, initiativrik og selvstendig person med gode samarbeidsevner.
 • Søker må ha innsikt i og noe kunnskap i vitenskapelig arbeid.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som prosjektmedarbeider lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS