LEDIG STILLING VED UNIS

Lønnsmedarbeider

Søknadsfrist: 29.01.2023

Om oss

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på Svalbard.

UNIS har teknisk og vitenskapelig utstyr, laboratorier og infrastruktur egnet for undervisning og forskning innen arktisk naturvitenskap og teknologi for sjø, land og atmosfære. Fagavdelingene omfatter arktisk biologi, -geofysikk, -geologi, og -teknologi.

All utdanning gis på engelsk, og omlag halvparten av ansatte og studenter er fra utlandet. UNIS er et statlig aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

UNIS skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk.

Administrasjonsspråket er norsk.

Om stillingen

UNIS søker lønnsmedarbeider til en 100% fast stilling.

Stillingen ligger i økonomiseksjonen som ledes av økonomisjef og består av 4 personer. Stillingen rapporterer til økonomisjef.

Økonomiseksjonen tilhører administrasjonsavdelingen, som består av ytterligere 7 personer.

Arbeidsoppgaver

Som lønnsmedarbeider vil du ha ansvar for lønnsområdet fra A til Å og ajourholdav lønnsinformasjon, inkludert:

 • Innregistrering av nyansatte, og avslutning av ansatte som slutter.
 • Foreta månedlig lønnsopprykk i henhold til ansiennitet.
 • Innhente skattekort for ansatte.
 • Registrere/følge opp manuelle bilag for lønnskjøring.
 • Ansvar for reiseregninger, herunder kontrollering og bokføring.
 • Månedlig rapportering til SPK og A-melding, samt øvrige rapporteringer.
 • Kreve, bokføre og utligne refusjonskrav mot NAV.
 • Besvare lønnsfaglige spørsmål.
 • Foreta årsavslutning lønn.
 • Andre oppgaver i skjæringspunktet mellom lønn og HR, og back-up på øvrige oppgaver tilhørende økonomiseksjonen, må påberegnes.

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå (minimum bachelorgrad eller tilsvarende), eller spesialutdanning tilpasset stillingen. Lang og relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring fra lønnsarbeid, fortrinnsvis erfaring med Unit4 ERP (Agresso).
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk på fagområdet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • God digital forståelse og kompetanse.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra tilsvarende arbeid i offentlig sektor, fortrinnsvis fra universitet- og høgskolesektoren.
 • Kjennskap til de særegne skattereglene på Svalbard (svalbardskatt).
 • Erfaring og interesse for digitalisering av arbeidsprosesser.

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og med god gjennomføringsevne.
 • Serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert.
 • Nøyaktig og strukturert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

UNIS kan tilby en utfordrende og variert jobb for rette vedkommende, i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Som ansatt er man medlem i Statens Pensjonskasse. Vi tilbyr også gode forsikringsordninger, betalte reise- og flyttekostnader ved oppstart i stillingen etter gjeldene regelverk, tilskudd til feriereise etter gjeldende regelverk og subsidiert tjenestebolig.

Ansettelse som seniorkonsulent i stillingskode 1363 i Statens lønnsregulativ, avlønning etter kvalifikasjoner og ansiennitet. I tillegg til lønnen ytes et Svalbardtillegg tilsvarende (p.t.) kr 38 520,- pr år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 8 %.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Økonomisjef Christian G. Thoresen (tlf: 477 18 204, christiant@unis.no).

Søknadsfrist: 15. janauar 2023.

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Det er mulig å be om å få navnet/søknaden unntatt offentligheten iht. offentlighetsloven § 25. Ønsket må i tilfelle begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at skulle ønsket ikke bli tatt til følge, vil søkeren bli kontaktet og få mulighet til å trekke søknaden.

Longyearbyen

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2400 innbyggere og har et godt tjenestetilbud, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS