Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Prosjektmedarbeider BOTT innføring av nye systemer økonomi og lønn

Søknadsfrist: 23.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Avdeling for organisasjon og økonomi er det ledig et engasjement i 2 år med mulighet for forlengelse i 100 % stilling som prosjektmedarbeider for innføring av nye systemer økonomi og lønn.

Vi søker deg som er strukturert og løsningsorientert for å bistå UiTs lokale mottaksprosjekt med implementering av løsningene, koordinering av arbeidet med nasjonalt prosjekt og bistå i gjennomføring av planlagte aktiviteter.

Stilling som prosjektmedarbeider vil være tilknyttet prosjektleder og avdelingsledelsen og med avdelingsdirektør som nærmeste overordnet. Prosjektmedarbeider vil jobbe tett mot prosjektleder og mot seksjonslederne for de berørte fagfeltene. Det kan også bli aktuelt å bidra inn mot andre systemendringer ved UiT. Mer informasjon om prosjekt innføring av nye systemer økonomi og lønn, finnes på nettsiden – https://www.bott-samarbeidet.no/hr-okonomi/.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil omfatte bistand i arbeidet med innføring av nye systemløsninger ved UiT som en del av et nasjonalt prosjekt hvor DFØ (Direktoratet for økonomistyring i staten) er leverandør, og UiT, NTNU, UiB og UiO (BOTT) er samarbeidende parter (kunde).

Prosjektmedarbeider vil bistå prosjektleder i UiTs interne mottaksprosjekt og delta i sentrale aktiviteter i samarbeidet med DFØ/nasjonalt prosjekt og implementering av løsningene ved UiT. Prosjektfasen har startet opp og vil løpe til systemløsningene fullt ut er implementert, tentativt 2023. Forberedende arbeid frem mot selve implementeringen må påregnes.

Kontakt

Nærmere opplysninger ved:

Kvalifikasjoner

Det kreves

 • høyere utdanning, minimum på bachelorgradsnivå innen økonomi og/eller lønn, siviløkonom eller tilsvarende
 • evne til å arbeide selvstendig
 • gode samarbeidsevner
 • at du er utadvendt og serviceinnstilt

I tillegg legger vi vekt på:

 • kunnskap og erfaring fra prosjektarbeid og/eller deltakelse i større endringsprosesser
 • kunnskap og erfaring med bruk av elektroniske verktøy og administrative systemer
 • erfaring fra arbeid med økonomi og lønn

Vi legger vekt på at du har personlig egenskaper og egnethet som kreves for stillingen.

Vi tilbyr

 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter Statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttoinntekt trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen