Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Tannpleier -  Institutt for klinisk odontologi (IKO)

Søknadsfrist: 31.05.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening.

Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 420 studenter og ca 270 årsverk når det gjelder ansatte, og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året. Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Vi søker etter tannpleiere/kliniske veiledere ved Avdeling for tannpleievitenskap tilknyttet Universitetsklinikken for munn- og tannhelse på Institutt for klinisk odontologi (IKO), Det odontologiske fakultet.

Universitetsklinikken består av tre klinikker: Klinikk for allmenn odontologi-voksen, Klinikk for allmenn odontologi-barn og Klinikk for spesialbehandling. I tillegg har instituttet et ferdighetssenter med propedeutisk trening på Gaustad.

Dersom du har spesielle ønsker om hvilken klinikk/avdeling du ønsker å jobbe på, vennligst oppgi dette i søknaden. 

Stillingsandel kan variere noe, men minimum 20 % stilling. Vi har ledig både faste stillinger og vikariater av ulik varighet.

Arbeidsoppgaver

 • Primærrollen som tannpleier/klinisk veileder er å være en god rollemodell for studentene
 • Klinisk veileder skal undervise, veilede og vurdere løpende skikkethet 
 • Klinisk veileder skal videre gi praktisk undervisning og bistand i den tekniske utførelsen av tannpleiefaget
 • Det vektlegges veiledning innen pasientkommunikasjon, helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 
 • Studentevaluering, inkl. løpende skikkethets vurdering, dokumentasjon og gjennomføring av utviklingssamtaler inngår
 • Veileder må i tillegg ivareta smittevern, journalføring og dokumentasjonskrav, pasientrettigheter inklusive trygdeytelser, og økonomiske forhold knyttet opp til pasientbehandlingen
 • Andre oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen etter behov

Kvalifikasjonskrav 

 • Bachelorgrad i tannpleie og norsk autorisasjon som tannpleier
 • Arbeidserfaring som tannpleier (minimum 2 år)
 • Må kunne norsk eller et annet skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig
 • Veiledningskompetanse

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Erfaring med klinisk bachelor studentveiledning og undervisning vil bli prioritert
 • Erfaring med behandling av alle pasientgrupper
 • Interesse for folkehelsefag og tannpleiefag

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi søker deg som:

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er bevisst betydningen av å være en god rollemodell for studentene
 • har høy arbeidskapasitet med god vurderings- og gjennomføringsevne
 • har evne til å bidra til et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • er fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som tannpleier, stillingskode 1533, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 604 900 og kr. 667 700, avhengig av kompetanse og ansiennitet (tilsvarer l.tr. 62 - 68, jf. HTA stat 2022-2024)
 • Et hyggelig og faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Autorisasjonsbevis
 • Attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Universitetslektor/Semesterutvalgsleder Anne Eikeland, tlf. 22 85 22 95, e-post: anne.eikeland@odont.uio.no
 • Kontorsjef Elisabeth Aks, tlf. 917 42 265

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS