Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studentmedarbeider for universell utforming

Søknadsfrist: 04.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet.

Fakultetsadministrasjonen består av fire seksjoner: Seksjon for studier, Seksjon for forskning og kommunikasjon, Seksjon for HR og Seksjon for økonomi. Fakultetet ledes av fakultetsdirektøren, med dekanen som leder for hele fakultetets virksomhet. Fakultetsadministrasjonen har tilsammen rundt 65 ansatte.

Vil du bidra til inkluderende utdanning?

Om stillingen

IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet, slik at tjenester er tilgjengelige for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Vi søker engasjert student til å bidra til fakultetets arbeid med universell utforming i utdanning.

Læringsnettverket EILIN er en pedagogisk støttetjeneste for undervisere som ønsker å utvikle undervisningen på sine emner og programmer. Det er også en tjeneste som tilbyr støtte og kompetanseheving innen IT, AV og pedagogikk.

Læringsnettverket EILIN tilbyr støtte til universell utforming for fakultetets undervisere. Vi kartlegger behov, finner løsninger og utfører arbeid med universell utforming av undervisningsressurser. Den som tilsettes vil koordinere dette arbeidet, i tett samarbeid med EILINs koordinator.

Den som ansettes vil være del av EILINs førstelinje, men vil ikke være del av førstelinjas vaktordning. Det vil bli gitt opplæring i utstyr/programvare og i universell utforming. Stillingen utgjør 20%. 

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og utføre arbeid med tilgjengelighet i Canvas, Inspera ol.
 • Analysere undervisningsmateriell i henhold til regelverket for universell utforming
 • Dokumentere arbeid og status for universell utforming
 • Opplæring og kursing av ansatte

Kvalifikasjonskrav 

 • fortrinnsvis student ved UiO med minimum ett år igjen av studiene
 • interesse for, og gjerne erfaring med teknologiske løsninger for universell utforming
 • erfaring med koordinering/administrasjon, kundebehandling og/eller brukerstøtte
 • bakgrunn fra informatikk og/eller erfaring med programmering er en fordel

Personlige egenskaper

 • du må like å løse problemer og å lære nye ting 
 • du er serviceinnstilt og har gode kommunikasjonsevner
 • du forventes å jobbe selvstendig og være proaktiv
 • du evner å prioritere arbeidsoppgavene dine

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • fast ansettelse i stillingskode 1063 førstesekretær
 • lønn fastsettes etter vurdering av kvalifikasjoner i ltr. 41-43 (227-232 kr/t)
 • tiltredelse august/september

Søknaden skal inneholde

 • Kortfattet søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i uke 31-32.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til:

 • Koordinator Siri Marie Aamodt, tlf.: 93 63 03 94, e-post: sirimaa@uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS