Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningsassistent (deltid) - ARENA Senter for europaforskning

Søknadsfrist: 24.09.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


ARENA Senter for europaforskning er et flerfaglig forskningssenter med fokus på forskning om den europeiske union som ramme for en ny politisk orden i Europa. ARENA deltar i en rekke internasjonale nettverk og er engasjert i flere større forskningsprosjekter. Forskningen er organisert langs fire dimensjoner; 1. Den institusjonelle-administrative dimensjon, 2. Den konstitusjonelle-demokratiske dimensjon, 3. Den kunnskapsmessige og kulturelle dimensjon og 4. Den eksterne dimensjon. Temaene som studeres strekker seg fra EU-institusjonenes virkemåte, muligheten for et demokratisk og effektivt styringssystem i Europa, effekter av EU på nasjonalstaten, utviklingen av en europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, utdannings- og forskningspolitikk og Norges rolle i det nye Europa. ARENA har omtrent 30 ansatte.

Om stillingen

ARENA Senter for europaforskning søker en forskningsassistent til en deltidsstilling. Stillingen er ledig omgående og har omfang 1-2 dager i uken, med muligheter for mer i perioder med stort behov.

ARENA er et forskningssenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Senteret har som hovedmål å videreutvikle miljøet som et nasjonalt tyngdepunkt for forskning på politisk integrasjon i Europa og som et av de ledende miljøene på dette området internasjonalt.

ARENA koordinerer og deltar i flere internasjonale forskningsprosjekter og nettverk finansiert av EU og Norges forskningsråd (NFR). I 2023 har vi flere større ARENA-koordinerte NFR-prosjekter som ‘Enforcing the rule of law: What can the European Union do to prevent rule of law deterioration from within?’ (ENROL) og ‘The Politics of European and American Single-Market Governance’ (SINGLEMARKETS), samt EU-prosjekter som ‘Reclaiming Liberal Democracy in the Postfactual Age’ (RECLAIM), ‘Rebuilding Governance and Resilience out of the Pandemic’ (REGROUP), med flere. Se også ARENAs nettsider.

Mer om stillingen

Forskningsassistentens arbeidsoppgaver vil være varierte etter behov og innebærer vitenskapelig assistanse til enkeltforskere, samt støtte til prosjekter og arrangementsorganisering.

De mest sentrale oppgavene vil være datainnsamling og koding, samt klargjøring og publisering av vitenskapelige manuskripter til artikler, bøker og rapporter. Assistenten vil også bistå ved organisering av ulike arrangementer og møter.

Vi søker en person med interesse for slike oppgaver og gjerne for ARENAs forskningsfelt. Opplæring vil bli gitt. Arbeidsspråket på ARENA er engelsk, men det er også ønskelig med god kunnskap i norsk eller et annet skandinavisk språk.

Arbeidssted er ARENAs lokaler i Gaustadalleen 30A.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført minimum bachelorgrad innen samfunnsfag, jus eller humaniora. Søkeren kan være student på et masterprogram.
 • Kunnskap om eller interesse for ARENAs forskningsfelt.
 • Grunnleggende kunnskap om EU og gjerne interesse for forskning på europeisk integrasjon og EU.
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk, inkludert rettskriving og grammatikk.
 • Svært god kjennskap til tekstredigering og erfaring med Word.
 • God kjennskap til norsk eller andre skandinaviske språk er en fordel.
 • Erfaring med organisering av arrangementer er en fordel
 • Erfaring fra øvrige arbeidsoppgaver som ferdigstillelse av manuskripter, formidling og nettarbeid teller også positivt
 • Kjennskap til og erfaring med Excel, publiseringsløsninger for nett og andre relevante programmer er en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som

 • er grundig, pålitelig og fleksibel, med øye for detaljer
 • har evne til å ta ansvar og initiativ og arbeider selvstendig
 • vil kunne jobbe under tidspress og håndtere flere oppgaver samtidig.

Vi tilbyr

 • En variert stilling i et aktivt, internasjonalt forskingsmiljø
 • Et hyggelig og faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • Kontorplass i våre lokaler i Gaustadalléen 30A
 • Lønn fra kr. 432 800 til 487 800 i full stilling, i stillingskode 1019.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål med karakterutskrifter
 • Referanser (navn og kontaktinformasjon).

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Kontaktinformasjon

 • Kontakt administrativ leder Ida Hjelmesæth ved spørsmål om stillingen.

Søk stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Ida Hjelmesæth (Administrativ leder), 97571833, ida.hjelmesath@arena.uio.no
Powered by Labrador CMS