LEDIG STILLING VED OSLOMET

Vitenskapelig assistent til By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Søknadsfrist: 15.02.2024

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) er Norges største anvendte samfunnsfaglige forskningssenter. Senteret består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO. De fire instituttene er samlokalisert på Campus Pilestredet i Oslo.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig institutt som forsker på bærekraftig utvikling i byer og regioner. Vi forsker særlig på relasjoner mellom styring og planlegging, og komplekse samfunnsutfordringer knyttet til hele bærekraftspekteret – sosialt, økonomisk og miljømessig. Nå vil NIBR styrke bemanningen på migrasjons- og integreringsforskning.

Er du interessert i forskning? Vurderer du å satse på en forskerkarriere? Ønsker du å bli kjent med en forskers hverdag? NIBR har en ledig 2-årig åremålsstilling som vitenskapelig assistent. Som vitenskapelig assistent skal du bidra til å avlaste enkeltforskere og bistå inn i forskningsprosjekter.

Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være

 • Bidra inn i driften av Ukrainett
 • Intervjuing
 • Transkribering
 • Bidra i analyse av data og litteratursøk
 • Utforming og vedlikehold av nettsider
 • Oversettelser, korrekturlesing og formateringer
 • Bidra til skriving av rapporter og vitenskapelige artikler
 • Bidra til søknadsskriving
 • Andre forefallende oppgaver i NIBRs forskningsprosjekter

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Samfunnsvitenskapelig mastergrad
 • Erfaring med planlegging, gjennomføring og bearbeiding av intervjuer og fokusgruppeintervjuer
 • God kjennskap til bruk av ulike data-/analyseverktøy, som for eksempel Excel, NVivo, Questback eller lignende, samt evne til å raskt sette seg inn i og ta i bruk nye verktøy og programmer
 • Meget gode kunnskaper, skriftlig og muntlig, norsk (C1) og engelsk 

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med vedlikehold av nettsider
 • Erfaring med å arrangere seminarer
 • Erfaring fra forskning
 • God kunnskap om norsk innvandrings- og integreringspolitikk
 • Kunnskap om og interesse for Ukraina og Øst-Europa

Ønskede egenskaper

Vi ser etter deg som samarbeider godt, er fleksibel, løsningsorientert og bidrar til fremdrift i prosjekter. Du evner også å arbeide godt både selvstendig og i team, er strukturert og resultatorientert, samt utadvendt med gode kommunikasjons- og formidlingsevner.

NIBR er en arbeidsplass der tilstedeværelse i våre kontorlokaler er hovedregelen. Vi mener at tilstedeværelse er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø med samhold, kollegial støtte og faglig utvikling. Den vitenskapelige assistenten vi ser etter må ønske å være en del av dette arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr deg

 • Muligheter for faglig innsikt i vitenskapelig arbeid og metode
 • En stilling som gir solid faglig kompetanse, som kvalifisere til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler
 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Søknad

Søknaden må være skrevet på norsk og uttrykke din motivasjon for å søke på stillingen, og hva som gjør at nettopp du passer til denne stillingen.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev på norsk, CV, attester og alle sider av sertifikater/vitnemål. Sertifikatene/vitnemålene må inkludere ECTS karakterer (A-F).

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Hvis et vitnemål ikke er tilgjengelig ved søknadsfristen må du sørge for en utskrift av dine siste karakterer og ettersende kopi av originalvitnemålet. Utdanning tatt i utlandet, som ikke er forhåndsgodkjent av HK-dir, må være godkjent i forkant. Kopi av godkjenningsbrevet skal vedlegges.

 • Masteroppgave og evt. annet vitenskapelig arbeid som du vil at utvalget skal vurdere (inntil 3 arbeider)

OsloMet - Storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring

Andre opplysninger

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse. Samlet ansettelsestid kan ikke overstige 2 år.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1020 Vitenskapelig assistent, i lønnstrinn 51, p.t kr 509 300.

Nærmere opplysninger

Har du problemer med rekrutteringsportalen, eller har generelle spørsmål, kan du kontakte rådgiver Kathrine Gangnes: kathri@oslomet.no, tlf 67235645.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS