LEDIG STILLING VED OSLOMET

Vitenskapelig assistent knyttet til Cedic

Søknadsfrist: 04.08.2024

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved forskningssentret CEDIC ved Institutt for sosialfag er det ledig en midlertidig 60% stilling som vitenskapelig assistent i seks måneder. Oppstart august /september 2024.

CEDIC forsker på hvordan den norske velferdsmodellen preges av digitaliseringen av det norske samfunnet. Senteret studerer hvordan digitaliseringen av samfunnet virker inn på ressursfordeling, deltakelsesmuligheter, makt og demokrati i velferdsstaten

Den vitenskapelige assistenten skal bistå forskningssenteret med enklere forskningsarbeid, kommunikasjonsarbeid og fagadministrative oppgaver.

Du må ha:

 • masterutdanning innenfor sosiologi, statsvitenskap, sosialpolitikk eller tilsvarende samfunnsvitenskapelige fag
 • erfaring med kvantitativ og kvalitativ metode
 • evnen til å kommunisere godt skriftlig og muntlig på flere språk, minimum i norsk og engelsk.

Du bør ha:

 • faglig interesse for sammenlignende og europeisk velferdspolitikk
 • erfaring med store litteratursøk
 • erfaring med å organisere konferanser eller tilsvarende arrangementer
 • erfaring fra administrativt arbeid innen universitets- eller forskningssektoren
 • erfaring med publisering på nettsider og sosiale medier

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling i et stort og dynamisk forskningsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskassefleksibel arbeidstid og gode velferdsordningerAndre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Leder for CEDIC Rune Halvorsen, 92209864
 • Leder for CEDIC Marit Haldar, 97740392
 • Faggruppeleder Asgeir Falck Erikssen 948 61 084

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1020 vitenskapelig assistent, kroner 448 900 - 502 300- pr. år. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”Søk på stillingen”. 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram.

Referansenummer: 24/20626

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS