LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Driftstekniker - Eiendomsavdelingen

Søknadsfrist: 06.03.2024

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring.

Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv.

Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.

Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.

Eiendomsavdelingen er en del av avdeling for digitalisering og infrastruktur. Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, utvikling og daglig drift og vedlikehold av infrastrukturen ved universitetet. Avdelingen forvalter totalt ca. 140 000 m2 og har ca. 70 ansatte.

Ved Nord universitet, eiendomsavdelingen, studiested Bodø er det ledig en fast 100% stilling som driftstekniker.

Universitetet er i sterk vekst og drift av nytt bygg er nært forestående. Vi ønsker derfor en positiv og engasjert medarbeider for å styrke vår enhet. Arbeidet innebærer samarbeid med våre samarbeidspartnere og ansatte på fakulteter og i administrasjonen.

Campusservice har 13 faste ansatte fordelt på de ulike studiestedene i Nordland og Trøndelag og har ansvar for daglig drift og oppfølging av alle studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver 
 • Sikkerhetsarbeid, brannvern, adgangskontroll, HMS
 • Tilrettelegging til undervisning og kurs/ konferanser
 • Drift av bygningsmasser, tilsyn av utstyr og anlegg
 • Innkjøp knyttet til eiendomsdrift
 • Bistand mot prosjekter
 • Forvaltning og drift av infrastruktur som avfallssystem, bilpark, parkering m.m.

Endringer i arbeidsoppgaver må kunne påregnes. 

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som driftstekniker kreves fagbrev innen aktuelle fagområder. I særskilte tilfeller kan lang og relevant praksis kompensere for manglende fagbrev, men ikke lavere formell utdannelse enn tilsvarende videregående nivå
 • Erfaring fra fagområdet
 • Sterk evne til å arbeide selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Gode IT- ferdigheter på brukernivå
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, og basiskunnskaper i engelsk

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon
 • Høy servicegrad med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Utviklingsorientert med vilje til å søke faglig påfyll
 • Ønskelig med erfaring fra håndverksbransjen, men ingen krav
 • Gode IKT-kunnskaper vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1136 driftstekniker, tilsvarende årslønn på kr. 495 200 – 557 100 ,-. 

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø.
 • En arbeidsplass i stadig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Aktivt bedriftsidrettslag.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av fremtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 06.03.2024

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30204227

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS