Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) har en ledig spennende stilling!

Seniorrådgiver / rådgiver - strategiske og operative funksjoner

Søknadsfrist: 26.08.2022

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er Norges første og ledende sykepleierutdanning. Høyskolen er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og er etablert som eget aksjeselskap. LDH tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.


Vi har ca. 1200 studenter og 140 ansatte og holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo. Her er vi lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg Omsorg og Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg. Besøk gjerne våre nettsider ldh.no for nærmere informasjon.

Om stillingen

Lovisenberg diakonale høgskole søker seniorrådgiver/rådgiver til fast 100% stilling i stab til høyskolens daglige ledelse. Stillingen rapporterer til rektor og understøtter LDHs strategiske og operative funksjoner.

Dette er en utfordrende stilling for deg som er opptatt av samspillet mellom utdanningssektoren og helsetjenesten, studiekvalitet og forbedringsmuligheter. Du vil bidra i skjæringspunktet mellom strategiske mål og gjennomføring.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

 • Bidra til å følge opp LDHs strategiske plan med saksforberedelse til ledergruppen og høyskolestyret
 • Delta i utdanningsfaglig og analytisk arbeid av relevans for høyskolens satsing på høyere utdanning og forskning, med vekt på studiekvalitet
 • Bidra til LDHs eksterne kommunikasjon med utdanningssektoren og med nasjonale instanser gjennom innspill, høringssvar, rapporter og resultatformidling
 • Gi råd i en smidig og kompakt organisasjon som vil være i front innen sin spesialitet, og bidra til tempo og kvalitet av betydning for denne posisjonen
 • Andre oppgaver kan bli lagt til

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå eller høyere, fortrinnsvis innen samfunnsfag, pedagogikk, helsefag
 • Innsikt i offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • Relevant arbeidserfaring og god kjennskap til stillingens arbeidsfelt, universitets- og høyskolesektorens saksområder og regelverk, helsetjeneste og helsepolitikk
 • Meget gode fremstillingsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Erfaring fra prosjektstyring og erfaring med planprosesser er en fordel
 • God forståelse av privat, ideell sektor er ønskelig

Ønskede egenskaper

 • Faglig sterk og analytisk
 • Kreativ, nysgjerrig, strukturert og ansvarsfull
 • Kan kommunisere enkelt, tydelig og presist
 • Trives med og tar initiativ til samarbeid, og kan også arbeide effektivt alene
 • God arbeidskapasitet, evner å jobbe systematisk og gjøre klare prioriteringer
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Søknaden

Søknad sendes via Jobbnorge og skal inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål og attester relevante for stillingen

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Moderne lokaler og gode IKT-løsninger

Øvrige opplysninger

Stillingen er plassert i stillingskode 1364 seniorrådgiver eller 1434 rådgiver avhengig av kompetanse og erfaring.

Lønn etter avtale.

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med:

LDH ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS