LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor i klinisk odontologi (kjeveortopedi)

Søknadsfrist: 19.06.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer. Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingen 

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk odontologi (IKO) er det ledig en fast 50 % stilling som universitetslektor i klinisk odontologi innen fagområdet kjeveortopedi for tiltredelse høsten 2024. 

Stillingens arbeidsområde

Det helsevitenskapelige fakultetet er opptatt av tverrfaglig samarbeid, både innenfor forskning, veiledning og undervisning. Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeid innen undervisning og forskning innenfor eget fagfelt, men også tverrfaglig. 

Stillingen har sin tilhørighet til forskningsgruppe for oral helse, og er tillagt forsknings- og undervisningsaktivitet knyttet til fagområdet kjeveortopedi, med arbeidsoppgaver innenfor digital odontologi. 

Det ligger til stillingen planlegging og gjennomføring av undervisning på alle nivåer innenfor dette fagområdet, evaluering, veiledningsoppgaver, eksamensoppgaver og forskning i samarbeid med fagansvarlige og relevante samarbeidspartnere. 

Det forutsettes at den som ansattes inngår et nært samarbeid med Universitetstannklinikken (UTK), Tannhelsetjenestens kompetansesenter (TkNN) og Den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Norge. 

Andre oppgaver kan tildeles etter dialog og avtale med instituttleder. 

Kvalifikasjoner 

For stillingen kreves mastergrad i odontologi eller tilsvarende, norsk autorisasjon som tannlege, og spesialistgodkjenning i kjeveortopedi. Undervisningserfaring fra odontologi grunnutdanning og spesialistutdanning i kjeveortopedi vil være en fordel.

Søkeren må beherske norsk eller annet nordisk språk, samt engelsk. Søkere som ikke behersker norsk, må tilegne seg norsk språk innen tre år.

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen, interesse for fagområdet og personlige egnethet.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Krav til utdanningsfaglig basiskompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. 

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se her.

Vi kan tilby 

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. 

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på spk.no.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. 

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. 

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde: 

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen. 
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid 
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Evt. vitenskapelige arbeider (i pdf-format)

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. 

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS