LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Universitetslektor / øvingslærer i matematikk / matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 25.09.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Universitetslektor/øvingslærer i matematikk/matematikkdidaktikk

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er ledig inntil en 100% midlertidig stilling som universitetslektor/øvingslærer i matematikk/matematikkdidaktikk. Tiltredelse er snarlig eller etter nærmere avtale.

Stillingen er knyttet til Institutt for matematikk og naturfag, og nærmeste overordnede er instituttnestleder. Stillingen har hovedarbeidssted campus Porsgrunn, men vil ha arbeid ved andre campus, i de nett- og samlingsbaserte studiene. Reising mellom campusene må påregnes.

Institutt for matematikk og naturfag er et av syv institutter ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, har rundt 60 ansatte med bred faglig bakgrunn og erfaring innen realfagene. I tillegg til undervisning på grunnskolelærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen og praktisk-pedagogisk utdanning, deltar instituttet aktivt på flere spennende forskningsprosjekter og har utstrakt etter- og videreutdanningsaktivitet i regionen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingens kjerneoppgaver vil primært være knyttet til undervisning i matematikk og matematikkdidaktikk innenfor grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen. Veiledning, evaluering av studentoppgaver og oppfølging av studenter i praksis være sentrale arbeidsoppgaver.

Det vil også være aktuelt med undervisning knyttet til andre utdanninger som praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og etter- og videreutdanning (EVU). Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt. Andre arbeidsoppgaver knyttet til instituttet tilkommer.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stillingen kreves:

 • Minst tre til fire års relevant utdanning som inkluderer undervisningskompetanse i matematikk (normalt 60 stp)
 • Undervisningserfaring fra grunnskole, videregående opplæring eller universitet/høyskole
 • Relevant kompetanse innen matematikkdidaktikk gjennom utdanning, yrkeserfaring og/eller FOU-arbeider

Erfaring fra lærer- eller barnehagelærerutdanning teller positivt, og det er ønskelig at søker har kompetanse om begynneropplæring i matematikk.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ønsker fleksible og løsningsorienterte medarbeidere som har evne og vilje til å ta på seg nye arbeidsoppgaver. Den som tilsettes må være engasjert i studenters læring, ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å inngå i et arbeidsfellesskap. Søkere må dokumentere gode samarbeidsevner og undervisningsferdigheter.

Da arbeidsspråket er norsk, må den tilsatte kunne kommunisere godt på et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

For ansettelse som universitetslektor kreves mastergrad eller tilsvarende, mens det for ansettelse om øvingslærer kreves bachelorgrad eller tilsvarende, begge i tråd med nevnte kvalifikasjonskrav. Det kreves relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Universitetslektor (stillingskode 1009): 517 600 - 648 700 per år. Øvingslærer (stillingskode 1007): 493 700 - 573 900 per år.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysningar om stillinga:

For opplysningar om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og en liste over disse.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS