Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i apotek- og samfunnsfarmasi - 50 % stilling

Søknadsfrist: 11.12.2022

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Ønsker du å være et bindeledd mellom farmasiutdanningen og apotekbransjen, og bidra til utdanningen av fremtidens farmasøyter?

Ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for farmasi er det ledig en midlertidig 50% stilling som universitetslektor i en periode på ett år innen fagområdet Samfunnsfarmasi. Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Dette er en stilling finansiert av Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi, og det er et krav at den som ansettes i stillingen må ha lang erfaring fra norsk apotekvesen eller være ansatt i apotek i tillegg til stillingen ved Farmasøytisk institutt, UiO.

Beskrivelse av arbeidsoppgaver

Ved seksjon for farmasi har fire faste vitenskapelige stillinger ansvar for undervisning av masterstudenter i farmasi i samfunnsfarmasi, inkludert seks måneders apotekpraksis. I tillegg er to universitetslektor involvert i undervisningen (20%), samt flere stipendiater med undervisningsplikt.

Farmasøytisk institutt har i en tid hatt et særskilt fokus på kommunikasjonstrening i farmasistudiet. I denne forbindelsen tilbyr vi nå en 50% universitetslektorstilling i Apotek- og samfunnsfarmasi i en periode på ett år. Personen som ansettes vil få ansvar for å videreutvikle bruk av Apoteklab’en og simuleringsplattformen Pharmacy game der våre studenter tilbys kommunikasjonstrening gjennom studieløpet. Personen får også ansvaret for å utvikle undervisningsmateriell innen apotekfarmasi i tråd med fremtidens farmasøytroller. Administrative oppgaver vil følge de til en hver tid gjeldende bestemmelser.

Den som ansettes forventes å bli et viktig bindeledd mellom Farmasøytisk institutt og apotekbransjen, samt kunne styrke vår undervisning slik at den er mer relevant for apotekpraksis. Stillingen krever tilstedeværelse på UiO.

For ytterligere informasjon om oppbyggingen av den reviderte studieplanen, se her.

Kvalifikasjonskrav

 • Den som ansettes må være ansatt i et apotek eller må ha lang erfaring fra norsk apotekvesen, og ha dokumentert apotekfaring fra Norge og god kjennskap til apotekfarmasi.
 • Søkeren må ha mastergrad eller tilsvarende innen farmasi, samt autorisasjon som provisorfarmasøyt.
 • Undervisningsspråket er norsk (skandinavisk), så gode evner i norsk (skandinavisk) muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Søkere med erfaring fra undervisning innen klinisk kommunikasjon eller utvikling av helsetjenester i apotek vil bli foretrukket.
 • Undervisningserfaring, veiledningserfaring av farmasistudenter og pedagogisk kompetanse er en fordel.
 • Engasjement for apotekfarmasi og interesse for å videreutvikle farmasøyters rolle i apotek.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner.
 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller tverrfaglig samarbeid.
 • Erfaring med IKT-baserte undervisningsplattformer er en fordel.
 • Det forventes aktiv deltagelse i fagmiljøet ved avdelingen, og at man er selvgående og ansvarsfull.

Vi tilbyr

Farmasøytisk institutt har et levende og aktivt undervisnings- og forskningsmiljø. Den rette kandidaten vil kunne få en unik mulighet til å bidra inn i strategisk arbeid om innhold i farmasistudiet og spesielt til hva farmasistudiet skal inneholde for å forberede fremtidige farmasøyter til nye oppgaver og roller i apotek.

 • Lønn fra kr 636 000 til kr 728 100 avhengig av erfaring og kompetanse, i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Engasjerte medarbeidere innen samfunnsfarmasi
 • Et arbeidsmiljø som brenner for utvikling av god undervisning og samfunnsfarmasøytisk forskning
 • Mulighet til å være bindeleddet mellom teoretisk undervisning og apotekpraksis
 • Muligheter for faglig oppdatering og for å påvirke fremtidens farmasøyter
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Liste over erfaring med apotekarbeid, og en beskrivelse av eventuelle spesielle kompetanseområder innen apotekfarmasi
 • En dokumentert oversikt over undervisningserfaring, og andre kvalifikasjoner som man vil ha vurdert
 • Liste over evt. vitenskapelige arbeider, publiserte abstrakts eller postere med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • Kopier av vitnemål, attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, epostadresse og telefonnummer)

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen. Det kan også være aktuelt med prøveforelesning om et apotekrelatert tema.

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR-rådgiver Torunn Standal Guttormsen,e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS