LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor i medisinsk teknologi

Søknadsfrist: 26.02.2023

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Universitetslektor i medisinsk teknologi med fokus på biomekatronikk, rehabilitering og assisterende teknologier

Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD) tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet TKD har omtrent 4 000 studenter og omtrent 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK)er et av fem institutter ved Fakultetet for Teknologi Kunst og Design (TKD). Instituttet tilbyr tre bachelorprogrammer i elektronikkingeniør, maskiningeniør og kjemiingeniør og to masterprogram-spesialiseringer i medisinsk teknologi og robotikk & kybernetikk, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Instituttet er i ferd med å utvikle et masterprogram innen maskiningeniør (Mechanical Engineering) med forventet oppstart i august 2024. Instituttet har om lag 35 ansatte, 10 ph.d.-studenter og 800 studenter.MEK har en ledig stilling som universitetslektor i medisinsk teknologi. Stillingen innebærer undervisning og veiledning i områder som biomekatronikk, nevrologisk og biomekanisk rehabilitering og assisterende teknologier. Det vil også være mulig å delta i FoU-aktiviteter i tråd med fakultetets FoU strategi.

Fremtidens ingeniører må ha høy faglig kompetanse og ha evne til å jobbe tverrfaglig i et internasjonalt miljø. Studentene må tilegne seg og utvikle solide teoretiske fagkunnskaper, praktiske ferdigheter og gode sosiale ferdigheter. Vi ser etter en kandidat med talent og lidenskap for undervisning og veiledning og en positiv holdning til studenter i utvikling.

For den riktige kandidaten vil det være mulig å bli medlem av FoU-gruppen ADEPT og bidra til i interdisiplinær, grensesprengende forskning og søknader til finansiering av internasjonale forskningsprosjekter i samarbeid med kolleger ved instituttet.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Planlegge, utvikle og undervise emner på bachelor- og masternivå
 • Aktivt bidra til utvikling av høy kvalitet i utdanning ved MEK og OsloMet som helhet
 • Bidra til forskning i tråd med fakultetets FoU strategi
 • Utføre administrative oppgaver knyttet til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter
 • Veilede studenter på bachelornivå

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i medisinsk teknologi, elektronikk eller maskinteknikk, eventuelt i relaterte ingeniørfaglige områder som robotikk eller mekatronikk. Graden må innebære 120 studiepoeng
 • Praktisk erfaring med å designe og implementere elektroniske enheter, mekatronikksystemer, biomekaniske enheter og biorobotikk og med programmering av mikrokontrollere
 • Erfaring innen påvisning og prosessering av biosignaler, design og kontroll av eksoskjelett og proteser
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Erfaring med veiledning av bachelorstudenter
 • Erfaring med analyse av store datasett som involverer menneskelig bevegelse
 • Erfaring med å samarbeide med, eller direkte erfaring fra, relevant industri

Personlige egenskaper

 • En iver etter å utvikle akademiske og pedagogiske ferdigheter, og en interesse for digitale og innovative pedagogiske teknikker og praksiser
 • Et nysgjerrig sinn og ambisjon om å bidra til området medisinsk teknologi og biomekatronikk
 • Evne til å motivere og inspirere elever og kolleger
 • Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til studentene og behov ved instituttet og OsloMet, herunder tverrfaglig samarbeid

Det er viktig for OsloMet å reflektere befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi gjør en aktiv innsats for å videreutvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilpasse oss arbeidsplassen om nødvendig. OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Søknadsprosessen

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Vi kan tilby deg

 • En spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Mulighet til å være en del av et dynamisk fagmiljø og unikt akademisk nettverk
 • Låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse.
 • Gode velferdsordninger for ansatte
 • Gratis norskkurs til ansatte
 • Et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • Arbeidssted i Oslo sentrum

OsloMets internasjonale karrieresidegir informasjon om å bo og arbeide i Oslo.

Annen informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt:

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51 – 66, dvs. kr. 468 300 – 604 700 per år i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Som ansatt ved OsloMet må du alltid følge de endringene som utviklingen i faget krever og de organisatoriske endringene som er vedtatt.Den valgte kandidaten, etter å ha godkjent stillingen, må bo på et sted slik at han /henne kan være fysisk til stede på og tilgjengelig for instituttet. Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 26.02.23

Referansenummer: 22/08946

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS