LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor i faststoff- og fluidmekanikk

Søknadsfrist: 27.02.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi har en ledig stilling som universitetslektor i faststoff og fluidmekanikk. Kandidaten vil undervise på bachelorprogrammet innen maskiningeniør og kanskje på masterprogrammet. Kandidaten er forventet å ta initiativet til og gjennomføre relevant faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

Fremtidens ingeniører må ha høy faglig kompetanse og ha evne til å jobbe tverrfaglig i et internasjonalt miljø. Studentene må tilegne seg og utvikle solide teoretiske fagkunnskaper, praktiske ferdigheter og gode sosiale ferdigheter. Instituttet legger vekt på at undervisning, veiledning og utvikling skal foregå i et godt læringsmiljø. Våre medarbeidere må derfor ha en positiv holdning til studentutvikling, i tillegg til å ha en solid faglig og teoretisk bakgrunn.

Kandidaten som ansettes må være motivert for å videreutvikle akademiske ferdigheter og ha interesse for innovative undervisnings-metoder og praksis. Erfaring fra utviklingsarbeid i, eller i nært samarbeid med industrien, blir sett på som viktig.

Kandidaten forventes å aktivt styrke og forme det faglige miljøet ved instituttet og universitetet som helhet. Dette innebærer arbeid på tvers av institutter ved TKD, samt samarbeid med andre fakulteter ved OsloMet.

Oppgaver og ansvar

 • Planlegge, utvikle og undervise emner på bachelor- kanskje master-nivå.
 • Veiledning av studenter.
 • Aktivt bidra til utvikling av høy kvalitet i utdanning ved MEK og OsloMet som helhet.
 • Initiere og bidra i prosjekter innen utdanning, inkludert søknader om eksternt finansierte utdanningsprosjekter.
 • Utføre administrative oppgaver knyttet til utdanning.

Kvalifikasjoner

De nødvendige kvalifikasjonene for stillingen er som følger:

 • MSc i maskinkonstruksjon, mekanikk eller et relatert fagfelt.
 • Arbeidserfaring og evne til å undervise i så mange som mulige av følgende områder:
  • Faststoffmekanikk og elementanalyser
  • Avanserte materialer
  • Fluidmekanikk og termodynamikk
 • Erfaring fra undervisning og veiledning i høyere utdanning.
 • Erfaring i å samarbeide med, eller direkte erfaring fra, industrien.
 • Meget gode ferdigheter i engelsk.

Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Kandidater som ikke har relevant pedagogisk utdanning på ansettelsestiden må forplikte seg til å fullføre OsloMets program for grunnleggende pedagogisk kompetanse (15 studiepoeng), eller tilsvarende, innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Kriterier for ansettelse i akademiske stillinger beskrives i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ønskede ferdigheter

I tillegg til kvalifikasjonene beskrevet over, vil følgende bli evaluert som positivt:

 • Meget gode ferdigheter i norsk.
 • Erfaring med simuleringsverktøy innen mekanikk, for eksempel ANSYS, ABAQUS, OpenFOAM, Stars-CCM.
 • Kunnskap om eksperimentelle metoder brukt innen utdanning (laboratorieoppgaver etc).
 • Erfaring med å søke om og innhente ekstern finansiering for prosjekter innen utdanning.
 • Pedagogisk utdanning.

Personlige egenskaper

 • Evne til å motivere og inspirere studenter og kolleger.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Nysgjerrighet og en iver etter å utvikle seg som faglig leder.
 • Fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, herunder tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å bygge nettverk, forskningsprosjekter og å tenke nytt og innovativt.

Det er viktig for OsloMet å reflektere befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi gjør en aktiv innsats for å videreutvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilpasse arbeidsplassen om nødvendig.

Vi kan tilby deg

 • En spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet.
 • Mulighet til å være en del av et dynamisk fagmiljø og unikt akademisk nettverk.
 • Låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse.
 • Gode velferdsordninger for ansatte.
 • Gratis norskkurs og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport.
 • Arbeidssted i Oslo sentrum.

OsloMets internasjonale karriereside gir informasjon om å bo og arbeide i Oslo.

Søknad

En komité vil vurdere søkerne. Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden innen den endelige datoen for søknader:

 • CV (inkludert undervisnings- og veiledningserfaring) og, hvis aktuelt, en fullstendig publikasjonsliste
 • Kopier av vitnemål (herunder formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt).
 • En tekst (opptil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen ("undervisningserklæring").
 • Navn og kontaktinformasjon til minst tre referanser.
 • Annen relevant dokumentasjon.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Originale dokumenter og gyldig pass må fremvises hvis du inviteres til et intervju. OsloMet utfører dokumentinspeksjoner for å gi deg som kandidat en skikkelig evaluering og sikre rettferdig konkurranse.

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte TKDs HR seksjon: [email protected].

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert.

Annen informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt:

Stillingen lønnes i henhold til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 Universitetslektor i lønnsspenn NOK 468 300 – 604 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.

Som ansatt ved OsloMet må du alltid følge de endringene som utviklingen i faget krever og de organisatoriske endringene som er vedtatt.

Den kandidaten som ansettes må, etter oppstart, bo på et sted slik at han /henne kan være fysisk til stede på og tilgjengelig for instituttet.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 27.02.2022

Ref: 21/12493

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS