LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor for planlegging av og implementering av videreutdanning 

Søknadsfrist: 22.02.2024

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Ønsker du å bidra til planlegging og etablering av videreutdanningen med arbeidstittelen «Avansert klinisk paramedisin»?

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Da kan stillingen som universitetslektor med mål om å styrke fremtidens prehospitale tjenester være noe for deg.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig 100% toårig midlertidig stilling, med mulighet for forlengelse, som universitetslektor for planlegging av og implementering av videreutdanning i avansert klinisk paramedisin (AKP) med masterpåbygning. Det kan være aktuelt å ansette i lavere stillingsprosent. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. 

Bakgrunnen for ønske om etablering av videreutdanningen med masterpåbygning er at vi lever lenger, med flere sammensatte og komplekse sykdommer. Helsepersonellkommisjonen (NOU2023:4) vurderer samtidig at helse- og omsorgstjenestenes andel av samfunnets totale arbeidsstyrke ikke kan øke vesentlig. Personell er et knapphetsgode og helse- og omsorgstjenesten må bruke personellet og kompetanse mer effektivt enn før. Spesialisthelsetjenesten er mer spesialisert og sentralisert og god vurderingskompetanse og systemforståelse hos personellet der pasienten lever og bor er sentralt.

Rapporter og utredninger om den akuttmedisinske kjeden konkluderer med at det er behov for økt kompetanse, differensiering og oppgaveglidning innen prehospital akuttmedisin. Ett steg på veien var etablering av bachelorutdanningen i paramedisin i 2014. Ett naturlig neste steg vil være å etablere en klinisk videreutdanning på avansert nivå/mastergradsnivå.

Utdanningen i avansert klinisk paramedisin har som mål å gi dybdekompetanse innenfor prehospital avansert akutt/intensivmedisin (critical care) og legevakts medisin (også kjent som community care eller urgent care). Dette skal gi paramedisineren økt kompetanse, autonomi og handlingsrom til å vurdere og håndtere komplekse sykdomsbilder hos pasienter utenfor sykehus. Typiske arbeidsplasser for en avansert klinisk paramedisiner eksisterer allerede i dag. Eksempelvis innen luftambulanse, legeambulanse, legevakt/legevaktbil, forsvar, offshore, samt ambulanser og akuttbiler (enmannsbetjent prehospital utrykningsenhet)

I tillegg til den kliniske delen skal utdanningen også gi kompetanse innen ledelse, pasientsikkerhet, pasientsikkerhet, forståelse av mennesker evner og begrensninger, pedagogikk og forskning. Dette gjør at den avanserte kliniske paramedisineren skal kunne bidra til å lede, kvalitetssikre og videreutvikle egen arbeidsplass.

I samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse søker paramedisinutdanningen ved OsloMet en engasjert kollega med et brennende ønske om å bidra til utviklingen av en ny og spennende videreutdanning sammen med et proaktivt kollegium.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • bidra inn i arbeidet med etablering av videreutdanning og masterløpnettverksarbeid internt og eksternt
 • utvikle pedagogisk innhold til undervisning og læringsaktiviteter, herunder utvikling av digital undervisning
 • bidra aktivt i programplanarbeidet
 • bidra aktivt i arbeidet med ekstern kommunikasjon og rekruttering av kommende studenter
 • andre oppgaver innenfor prosjektets faglige og administrative oppgaver må påregnes
 • inngå i avdelingens ordinære drift med undervisning, veiledning og sensurering rettet mot våre studenter

Kvalifikasjonskrav

 • relevant mastergrad eller tilsvarende
 • relevant erfaring fra klinisk arbeid innen de siste fem år (ambulansetjeneste eller legevakt etc.) 
 • god digital kompetanse
 • god pedagogisk kompetanse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med prosjektarbeid
 • erfaring med undervisning, veiledning og/eller sensurering på universitet og/ eller høgskolenivå
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • godt faglig nettverk innen det akuttmedisinske feltet

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen

 • har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere
 • er tydelig, strukturert og fleksibel
 • har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • har evne til å fremme eventuell uenighet på en konstruktiv og ryddig måte
 • har gjennomføringsevne og evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter: 

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen via e-post, soca@oslomet.no.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø ved Norges første og største paramedisin-utdanning
 • lån- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1009 universitetslektor, lønnstrinn 57-68, tilsvarende kroner 557 100-667 700 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Trine Møgster Jørgensen, telefon 91758844
 • for spørsmål av administrativ karakter kontakt Sofie Rabo Carlsen, e-post soca@oslomet.no

Søknadsfrist: 22. februar 2024

Ref: 24/03593

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram.

 • Midlertidig ansettelse på 2 år, med hensikt om forlengelse av vikariatet/heltid / Heltid

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS