LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor – Bachelor i Paramedisin

Søknadsfrist: 24.03.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Paramedisinutdanningen skal utdanne kompetent og empatisk helsepersonell –Vil du være med på å gi studentene våre de beste forutsetninger for å lykkes?

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig et 100 % vikariat som universitetslektor innen paramedisin. Vikariatet er ledig for to år med mulighet for forlengelse. Det kan være aktuelt å dele opp stillingen i to 50 % stillinger, skriv i søknaden om dette er aktuelt for deg.

Paramedisinutdanningen ved OsloMet søker en ny engasjert kollega med et brennende ønske om å bidra til å utvikle kompetente og empatiske paramedisinere sammen med et tverrfaglig og proaktivt kollegium.

Vi ønsker deg som trives med å jobbe i faglige team, som trives med undervisning og veiledning av studenter og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

• videreutvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere emner i studiet

• sensur og utvikling av vurderingsformer

• undervise og veilede studenter i kliniske studier og ved simulerings- og ferdighetsenheten (SF-enheten)

• bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger

• utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

• relevant helsefaglig embetseksamen, hovedfag eller mastergrad

• relevant erfaring fra klinisk arbeid innenfor de siste 10 årene (ambulansetjeneste, AMK, akuttmottak, kommunal legevakt, psykiatri etc.)

• god digital kompetanse• god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. For søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse vil OsloMet legge til rette for at det kan være mulig å skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på:

• erfaring med fagutvikling/undervisning/veiledning på høgskole/universitet

• erfaring med digitale læringsplattformer og metoder

• godt faglig nettverk innen det akuttmedisinske feltet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

• har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere

• er tydelig, strukturert og fleksibel

• har evne til å arbeide selvstendig og i team

• har gjennomføringsevne og evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknad

Du må sammen med din søknad laste opp følgende dokumenter innen søknadsfristen:

• CV, attester og alle sider av vitnemål

• gjerne to referanserDu må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Vi tilbyr

• interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet

• mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø ved Norges første og største paramedisin-utdanning• pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, kroner 458 900 - 597 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

• Studieleder Trine Staff, telefon 91758844

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 24.03.21

Ref: 21/02285

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS