LEDIG STILLING VED OSLOMET

Læringsdesigner til OsloSim

Søknadsfrist: 10.08.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Ønsker du å bidra med utvikling av simulering som undervisningsmetode ved helseprofesjonsutdanningene ved OsloMet?

Fakultet for helsevitenskaphar etablert et strategisk utviklingsprosjekt (OsloSim) som løper fra 2022-2023, hvor ett av hovedmålene er å etablere et tverrfaglig fagsenter for å fremme implementering av simulering som læringsaktivitet i løpet av 2022. Senteret skal være en arena hvor ulike aktører møtes og sammen utvikler individuell- og tverrfaglig kompetanse i bruk av simulering som læringsaktivitet for helseprofesjonsstudenter nært knyttet til arbeidsliv/ praksisfelt.

Vi ønsker å rekruttere en universitetslektor til OsloSim-prosjektet som har kompetanse innen læringsdesign og simulering. Stillingen er midlertidig, men vi planlegger å lyse ut tilsvarende fast stilling ved fagsenteret etter prosjektperiodens utløp. Stillingen er ledig omgående og til og med 31.07.2023 med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle og gjennomføre kurs
 • tilby veiledning for ansatte
 • utarbeide dokumentasjon for undervisere i bruk av simulering som undervisningsmetode
 • inspirere til gode læringsdesign i tett samarbeid med undervisere og ledere
 • bidra til implementering av simuleringsteknologi i utdanning
 • fremme en kultur for tverrprofesjonell samarbeidslæring, forskning og innovasjon blant faglig ansatte
 • bidra til å fremme simulering gjennom etablering av samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner og aktører innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har

 • relevant mastergrad, fortrinnsvis innen pedagogikk
 • bachelor innen helsefag
 • erfaring med undervisningsplanlegging
 • undervisningserfaring med simulering
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på et skandinavisk språk samt engelsk

Søkere må dokumentere relevant praktisk pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, oppfordres til å skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det er en fordel om du

 • har systemforståelse av helsesektoren og/eller høyere utdanningssektor
 • har gjennomført fasilitatorkurs innenfor simulering
 • har samarbeidet med helseteknologiselskaper
 • har erfaring med planlegging og koordinering av komplekse og tverrfaglige prosesser/samarbeid

Vi ønsker deg som

 • har evne til å lede tverprofesjonell samhandling
 • er åpen, nysgjerrig og motivert for å samarbeide med aktører i kommunehelsetjenester, spesialisthelsetjenester og næringsliv
 • er strukturert og har gode planleggingsevner
 • er nysgjerrig på interaksjoner mellom mennesker og teknologi
 • har stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide målrettet med høy grad av gjennomføringsevne som del av et team

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling ved OsloMet
 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i et dynamisk og unikt akademisk fagmiljø
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, det vil si kroner 478 300 – 615 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Du må innen søknadsfristen laste opp følgende dokumenter:

 • CV
 • Attester
 • Vitnemål (komplett med alle sider)

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Andre opplysninger

Ønsker du mer informasjon, kan du gjerne kontakte:

 • Philippa Druce, prosjektleder OsloSim, telefon: 939 53 974
 • Mona Dahl, prosjekteier OsloSim, telefon: 472 87 141

Søknadsfrist: 10. august

Ref: 22/04214

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS