LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Universitetslektor i matematikk og statistikk

Søknadsfrist: 24.09.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 31 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 165 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk, Husdyr, produksjon og velferd og Alger og mikrobiell bioteknologi. 


Les mer: www.nord.no/fba 

Ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur er det ledig stilling som Universitetslektor i matematikk og statistikk

Om stillingen 

Ved Nord universitet, fakultet for biovitenskap og akvakultur, er det ledig en fast 30 % - stilling som universitetslektor i matematikk og statistikk. Undervisningen kan legges opp delvis digitalt og delvis med fysiske forelesninger på campus Bodø. Stillingen har kontorsted i Bodø. Arbeidsoppgavene tilpasses fakultetets behov og den ansattes kompetanse, og kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige avdelinger og studiesteder.

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for undervisning i emnet MA116F Matematikk og statistikk for biologer, inkludert tilrettelegge for gruppeøvinger.
 • Veiledning av studenter i statistiske problemstillinger MSc og PhD oppgaver
 • Andre undervisningsoppgaver innen statistikk på metodeemner for bachelor og masterstudenter
 • Utarbeide og sensurere eksamensoppgaver
 • Arbeidsoppgaver kan bli endret etter fakultetets behov

Kvalifikasjonskrav 

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves det minimum mastergrad i matematikk og/eller statistikk
 • Kandidater som ikke har dokumentert «relevant pedagogisk kompetanse» må minimum gjennomføre dagskurs i utdanningsfaglig kompetanse ved tiltredelse
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk, ettersom undervisningsspråket i all hovedsak er engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode IT-kunnskaper
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet vil bli vektlagt

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1009 universitetslektor. Lønn etter avtale.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 24.09.2023

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30082152

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS