LEDIG STILLING VED NMBU

Universitetslektor innen veterinærmedisin - smådyr

Søknadsfrist: 11.04.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Ønsker du spennende og varierte arbeidsdager med muligheter for faglig utvikling? Kom til oss!

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer, er det ledig fast 100% stilling som Universitetslektor. Stillingen er tilknyttet Enhet for poliklinikk, akutt- og intensivmedisin (PAI).

Det er ønskelig med tiltredelse juni-juli 2024.

Som universitetslektor arbeider du både i team og selvstendig ved vår poliklinikk og akutt- og intensivavdeling. Stillingen inngår i døgnvaktberedskapen ved Dyresykehuset smådyr. Du vil delta i undervisning av veterinærstudenter som er en viktig og ikke minst inspirerende del av arbeidet.

Dyresykehuset - smådyr er et spennende og utfordrende arbeidssted, der mulighetene for fortsatt læring er stor. Vi er en del av et stort fagmiljø og samarbeider tett med andre fagpersoner innen kirurgi, anestesi, medisin, reproduksjon, radiologi, nevrologi, onkologi og klinisk patologi.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid ved Enhet for poliklinikk, akutt- og intensivmedisin (PAI), med ansvar for førstelinje, innlagte og henviste pasienter.
 • Studentundervisning og veiledning.

Kompetanse

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdannelse med norsk autorisasjon.
 • Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Ved fast ansettelse behøves det dokumentert utdanningsfaglig kompetanse. Den som ved tilsetting ikke kan dokumentere grunnleggende pedagogiske kvalifikasjoner, vil bli pålagt å oppnå slike kvalifikasjoner innen en to-års periode.

Ønskelige kvalifikasjoner og kunnskaper vektlegges:

 • Klinisk arbeidserfaring fra smådyrpraksis.
 • Interesse for poliklinikk og akuttmedisin.
 • Interesse for dermatologi, med etterutdanning innen fagområdet og/eller ønske om faglig utvikling innen emnet. Evnt tilsvarende innen fagområdene odontologi eller oftalmologi. Søkere med interesse for dermatologi vil prioriteres.
 • Arbeidserfaring fra vakt/turnus fra smådyrpraksis.

Personlige egenskaper:

Du må ha:

 • Motivasjon for klinisk arbeid.
 • Motivasjon for klinisk undervisning.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Gode evner til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å takle uforutsigbare arbeidsdager.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor ltr. 54 - 71 NOK 532.200 – 708.000 avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

 • Veterinær Ragnhild Skulberg, enhetsleder ved enhet poliklinikk, akutt og intensiv, tlf: +47 90747639 eller e-post: ragnhild.skulberg@nmbu.no eller
 • Seksjonsleder Ellen Skancke tlf. +47 67 23 23 27 eller epost ellen.skancke@nmbu.no

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 11.04.2024

Din CV må legges inn i Jobbnorge CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS