LEDIG STILLING VED NMBU

Universitetslektor i informatikkdidaktikk

Søknadsfrist: 05.02.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig en 20% stilling som universitetslektor i informatikkdidaktikk fra 1. februar 2021 til 31. juli 2024 (bistilling på åremål).

Vedkommende som blir ansatt skal arbeide med PPU og Lektorutdanning i realfag, og arbeidet er knyttet til informatikk- og realfagsdidaktikkdelen i disse to utdanningene. Utdanning for bærekraftig utvikling er strategi ved instituttet, fakultetet og NMBU.

Arbeidsoppgaver

Oppgaver knyttet til informatikk- og realfagsdidaktikk i emnene PPFD 300 (Fagdidaktikk i realfag) og PPFD 301 (Fagdidaktikk i realfag - LUR).

Dette omfatter bl.a.:

 • Planlegge og gjennomføre undervisning i utvalgte temaer innen informatikk- og realfagsdidaktikk
 • Samarbeide om veiledning og vurdering av obligatoriske oppgaver for studenter med fordypning i informatikk- og realfagsdidaktikk.
 • Praksisveiledning og -besøk og godkjenning av rapporter og vurderinger.
 • Det forutsettes også at vedkommende kan ta del i det administrative og organisatoriske arbeidet ved instituttet ved behov.
 • Evt. deltakelse i interne og eksterne forskningsprosjekter og veilede mastergradsstudenter innen fagområdet.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Universitetslektorkompetanse i realfag.
 • Mastergrad i matematikk/informatikk/fysikk eller realfagsdidaktikk.
 • Lektorutdanning eller PPU med realfagsdidaktikk.
 • Norsk flytende, skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra undervisning i videregående skole i Norge i IT1 og IT2.
 • erfaring fra høyere utdanning, herunder realfagsdidaktikk / informatikkdidaktikk i lærerutdanning,
 • erfaring og kompetanse innen veiledning av studenter

Personlige egenskaper

Du kreves at du har:

 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Pedagogiske egenskaper

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25, lønnstrinn 53-67 (NOK 472 000 – 605 500), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillingen er en bistilling på åremål.

Nærmere opplysninger ved:

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 05.02.2021

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/00249 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 05.01.2021

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS