LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Nestleder - Institutt for språk og litteratur

Søknadsfrist: 31.01.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig åremålsstilling som Nestleder ved Institutt for språk og litteratur

Om stillingen

Ved Institutt for språk og litteratur er det ledig en åremålsstilling som instituttnestleder, for en periode på fire år med ønsket tiltredelse 01.02.2021.

Vi søker en nestleder som kan bidra til å utvikle instituttet med særlig fokus på instituttets organisasjon og drift. Nestlederen vil inngå i instituttets lederteam og skal bidra til en samordnet ledelse og helhetlig utvikling av instituttets utdanninger, forskning og organisasjon.

Instituttet er plassert ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og har om lag 80 ansatte innenfor fagområdene norsk, engelsk og spansk. Disse er fordelt på studiestedene Bø, Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Hovedarbeidssted avtales nærmere med instituttleder og vil avklares i løpet av ansettelsesprosessen.

Instituttets mange undervisningsoppgaver er knyttet til barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Vi har også årsstudier i norsk, engelsk og spansk, et forfatterstudium, bachelor-program i språk og litteratur, masterutdanninger i utdanningsvitenskap og norskdidaktikk samt omfattende virksomhet innenfor etter- og videreutdanning.

Forskningen på instituttet er primært knyttet til de utdanninger og fagdisipliner, som vi representerer.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • I samråd med instituttleder lede arbeidet med studiekvalitet i instituttets kjerneområder
 • Ansvar for oppfølging av instituttets kvalitetsarbeid
 • Ansvar for at instituttets samlede ressurser brukes effektivt på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med fakultetets målsettinger
 • Ansvar for fakturabehandling
 • Ansvar for arbeidsplanlegging av studieåret for instituttets ansatte
 • Hovedansvar for innhenting av vikarer og avtaleinngåing med timeansatte og oppdragstakere
 • Understøttelse og veiledning av instituttets ansatte i deres kontakt med de administrative systemer og regelverk
 • Spesielt ansvar for oppfølging av nyansatte ved instituttet
 • Aktive bidrag til å skape en positiv organisasjonskultur med et produktivt og godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning innenfor et relevant fagområde, fortrinnsvis på masternivå (lærerutdanning)
 • Relevant jobberfaring inne stillingens oppgaveområde
 • Erfaring fra ledelse, gjern av/i utdanningsvirksomhet
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig, på ett av de skandinaviske språk og engelsk
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å utvikle god organisasjonskultur vil sammen med personlig egnethet for øvrig tillegges vekt
 • Gode IT-kunnskaper. Erfaring i bruk av universitetets ulike datasystemer (FS, Workplan, UBW Web, P360, EpN, Canvas) vil bli vektlagt
 • God kjennskap til instituttets studieprogram er en fordel og vil bli vektlagt
 • Relevant erfaring fra ledelse i utdanningssektoren på universitet-/høgskolenivå

Personlige egenskaper

 • Motiverende og inkluderende lederstil preget av gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Engasjement og entusiasme for stillingen
 • Fleksibilitet og sørvisinnstilling
 • Evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt og bidra til å utvikle institusjonens omdømme
 • God evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes etter statens regulativ, stillingskode 1475, lønnsplassering etter avtale (kr. 631 700 - 731 400 per år).

Stillingen regnes som særlig uavhengig og har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring jfr HTA §13(4).

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan instituttleder Jørn Boisen kontaktes på [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS