LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Seksjonsleder - Seksjon for molekylærbiologi

Søknadsfrist: 25.09.2022

Veterinærinstitutt

Det norske Veterinærinstitutt er et forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.


Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nåes gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.


Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) på flere områder.


Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.


For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.

Vil DU ta lederskap og ansvar for videreutvikling av seksjon for molekylærbiologi?

Vi søker en trygg og erfaren leder til å ta ansvar for videreutvikling av seksjon for molekylærbiologi. Seksjonen arbeider med laboratorieanalyser og diagnostikk som er et av Veterinærinstituttets kjerneområder og viktig for å få løst vårt samfunnsoppdrag. Veterinærinstituttet har en betydningsfull rolle i samfunnet innen laboratoriebasert diagnostikk, overvåking og beredskap og mye av laboratorievirksomheten er basert på molekylærbiologiske metoder. Våre laboratoriefasilitetene er svært moderne med bl.a. "in-house" helgenomsekvenseringsplattform og laboratorier med inneslutningsnivå 2 og 3.

Seksjonen inngår i avdeling for laboratorieanalyser og diagnostikk. Avdelingen ledes av avdelingsdirektør Anna Hauge som bestreber å lede gjennom tillit og godt samarbeide. Hun er tydelig og besluttsom med en coachende lederstil. Som seksjonsleder forventes du å legge til rette for at instituttet kan levere på sitt samfunnsoppdrag gjennom å vise retning til seksjonens medarbeidere, sikre god samhandling mellom medarbeiderne og andre. Vi ser etter deg som vil være en god rollemodell i utøvelse av lederrollen som blant annet innebærer å vise fleksibilitet og omstilling- og endringsvilje. Du vil rapportere til avdelingsdirektør og blir deltagende i hennes ledergruppe.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Dagen din vil inneholde

 • ledelse av seksjonen som består av 18 engasjerte og dyktige medarbeidere
 • ansvar for daglig drift av laboratoriene gjennom tett oppfølging av seksjonens medarbeidere, koordinering og planlegging av arbeidet samt sikre at arbeidet utføres iht. gjeldene regelverk og kvalitetssystem
 • å være en pådriver for å øke forskning og metodeutvikling, samt bidra i kvalitetsarbeid og kunnskapsutvikling innen eget ansvarsområde
 • et godt samarbeid, kommunikasjon og involvering med andre seksjoner på instituttet
 • å initiere og delta i samarbeid med relevante plattformer på Campus Ås

Strategisk og effektiv ledelse er viktig for Veterinærinstituttet, og et fokusområde som følges opp på flere arenaer. Du vil bli en del av avdelingens ledergruppe og Veterinærinstituttets utvidede ledergruppe som består av samtlige ledere ved instituttet. Vi ønsker en lederstil som er basert på tillit og involvering og vi har lederprinsipper som «inspirerende, omsorgsfull og nysgjerrig».

Vår nye leder identifiserer seg med disse samt er både motivert og interessert til å påta seg lederansvar såvel som økonomiansvar (budsjettansvar) for seksjonen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • dokumentert kunnskap og erfaring/ferdigheter innen ledelse
 • relevant høyere utdanning innen biologiske fag
 • doktorgrad og forskningserfaring er ønskelig
 • erfaring med molekylærbiologi er en fordel
 • erfaring med diagnostikk og beredskap vil være en styrke for stillingen
 • erfaring med kvalitetsarbeid ansees også som en styrke
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk er et krav i stillingen

Personlige egenskaper og holdninger

 • du har gode leder- og samarbeidsevner
 • du tar initiativ, motiverer og inspirerer til videre utvikling, både av seksjonen og Veterinærinstituttet som helhet
 • du kombinerer et strategisk tankesett med en operativ lederstil
 • du er selvstendig, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • du initierer og bidrar til samarbeid og samhandling

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli sterkt vektlagt.

Du må også kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier; fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Vi tilbyr deg

 • en synlig og betydningsfull lederstilling med påvirkningsmuligheter
 • deltakelse og involvering i avdelingens ledergruppe og Veterinærinstituttets utvidede ledergruppe
 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som seksjonsleder i stillingskode 1211.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. Søknad, CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter lastes opp elektronisk i rekrutteringsportalen Webcruiter. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte avdelingsdirektør Anna Karin Germundsson Hauge for en uforpliktende samtale.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4553096951

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Anna Karin Germundsson Hauge (Avdelingsdirektør), +47 46486056
Powered by Labrador CMS