LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Seksjonsleder - akvatisk biosikkerhet

Søknadsfrist: 08.02.2022

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 300 ansatte på seks steder i landet. Fra våren 2021 er hovedkontoret med unike, moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter på Ås sør for Oslo. Se www.vetinst.no

Veterinærinstituttet arbeider i en krysning mellom diagnostikk, rådgivning og forskning som sammen danner grunnlaget for vår faglige støtte til forvaltning og næring. For å styrke kunnskapsgenereringen innen fiskehelse og velferd, vil Veterinærinstituttet videreutvikle sin veterinærmedisinske forskningsaktivitet i Bergen. Til å lede dette arbeidet søker vi seksjonsleder med kontorsted i Bergen.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Seksjonslederen skal spesifikt lede seksjon for akvatisk biosikkerhet som i dag er delt mellom våre kontorer i Bergen og Ås, være pådriver i arbeidet med å øke Veterinærinstituttets forskningsaktivitet generelt samt vårt forskningssamarbeid med det regionale fagmiljøet. Seksjonen består i dag av 18 ansatte med hovedaktiviteter innen biosikkerhet, patogeneseforskning, histopatologi og bakteriologi spesielt rettet mot «emerging disease».

Som seksjonsleder har du ansvar for strategisk, faglig, økonomisk og administrativ ledelse av seksjonens virksomhet. Seksjonsleder går inn i ledergruppen til avdeling for fiskehelse og fiskevelferd som ledes av avdelingsdirektør. Avdelingen består i dag av fem seksjoner, og du skal arbeide for god samhandling i avdelingen og hele organisasjonen. Du må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver der gode lederegenskaper og rolleforståelse er viktig for å lykkes. Lederansvaret inkluderer medarbeider- og økonomiansvar, og et spesielt viktig ansvar trer frem ved beredskapshendelser.

Kvalifikasjoner

Vår nye seksjonsleder har:

 • gode leder- og samarbeidsevner og får til balansen mellom ledelse og fag
 • erfaring fra forskningsledelse
 • god kunnskap om relevant forskning, oppdrettsnæring og forvaltning
 • doktorgrad eller tilsvarende forskningsbakgrunn fra veterinær sykdomsrelatert forskning
 • praktisk kjennskap til instituttsektorens rolle i offentlig forvaltning
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk

Personlige egenskaper

 • evner å samarbeide med alle aktører, både interne og eksterne
 • er resultat- og løsningsorientert
 • har god gjennomføringsevne
 • er ambisiøs og kreativ
 • har gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr

 • en synlig lederstilling med påvirkningsmuligheter
 • deltakelse i avdelingsledergruppe og Veterinærinstituttets utvidede ledergruppe
 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Seksjonsleder rapporterer til avdelingsdirektør. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og innplasseres som seksjonsleder i stillingskode 1211.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter lastes opp elektronisk via søknad i WebCruiter.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte avdelingsdirektør Edgar Brun.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4458340286

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Edgar Brun (Avdelingsdirektør), 91123595
Powered by Labrador CMS