LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Seksjonssjef - Seksjon for brukernære tjenester

Søknadsfrist: 09.04.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Seksjon for brukernære tjenester er det ledig stilling

Om stillingen

Vi søker en motiverende og forretningsorientert leder med god teknologiforståelse som vil være med på USN sin digitaliseringsreise. Liker du å skape resultater gjennom å lede andre? Da kan du være vår nye leder.

Ved avdeling for digital utvikling, informasjonsforvaltning og IT er det ledig, fast 100% stilling som seksjonssjef ved seksjon for brukernære tjenester. Nærmeste overordnede er avdelingsdirektør. 

Arbeidssted og tiltredelse etter avtale med avdelingsdirektør.

Vi ser etter en leder med motiverende og inkluderende lederstil som har gjennomføringskraft og tenker strategisk. Du er initiativrik og løsningsorientert, setter brukerne i sentrum og liker å jobbe systematisk med å utvikle fremtidsrettede tjenestetilbud, både gjennom strategiske satsinger og løpende kvalitetsarbeid. 

Seksjonen har 13 engasjerte og dedikerte medarbeidere som dekker et bredt spekter av tjenester, fra utvikling av møte- og undervisningsrom til klienthåndtering og programvaredistribusjon. Seksjonen har også det tekniske ansvaret for utskriftstjenesten og skal innenfor sitt ansvarsområde arbeide med tilrettelegging for universell utforming. Foruten tjenester av teknisk art innbefatter seksjonens oppgaver som rådgiving mot undervisnings- og forskningspersonell.

Stillingen rapporterer til direktør for utvikling, informasjonsforvaltning og IT og er fordelt på 6 seksjoner. Arbeidssted er på et av våre studiesteder, fortrinnsvis på campus Vestfold eller Drammen. Det må påregnes reisevirksomhet siden seksjonen har medarbeidere på mange av våre studiesteder. 

Du vil jobbe tett sammen med de øvrige lederne i avdelingens ledergruppe, de andre IT-medarbeiderne og medarbeidere på fakultetene. Du vil få ansvar for kontinuerlig videreutvikling av serviceområdet og i alle ledd tenke sikkerhet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for utvikling, forvaltning og drift av tjenestene som leveres av seksjonen 
 • Lede utvikling av seksjonens prosesser på en effektiv og framtidsrettet måte til beste for våre brukere 
 • Fagansvar samt ledelse av seksjonens funksjonsområde, inkludert budsjett- og resultatansvar
 • Ledelse og mentorering av et sterkt og høyt kvalifisert teknisk team
 • Oversikt over teknologitrender og identifisering av muligheter for innovasjon
 • Den primære arbeidsformen ved seksjonen er teambasert, og seksjonsleder skal tilrettelegge for og utvikle tverrfaglige selvstyrte team.
 • Skape en positiv kultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø 
 • Samarbeid med andre ledere for å sikre at teknologi og digitalisering støtter organisasjonens mål og strategi.

 Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • Relevant erfaring og/eller faglig innsikt i ett eller flere av seksjonens arbeidsområder
 • Gode formulerings- og kommunikasjonsferdigheter både på engelsk og norsk, muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant ledererfaring fra tilsvarende rolle
 • Relevant erfaring med endringsledelse er en fordel
 • Erfaring fra forvaltning og utvikling av digitale tjenester 
 • Erfaring fra prosjekt- og innovasjonsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Evne til å skape resultater gjennom å lede andre ledere 
 • Utviklings- og samhandlingsorientert 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Evne til å skape tillit og bygge relasjoner 
 • Fleksibel, inkluderende og systematisk 

Vi tilbyr

 • En spennende lederjobb ved et ambisiøst universitet i utvikling 
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Muligheter for å delta på relevante konferanser, kurs og videreutdanning 
 • Gode velferdsordninger og gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse 

Lønn og vilkår

Seksjonssjef (SKO 1211): NOK 692 400 - 895 500 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Digitaliseringsdirektør Arild Aurstad, arild.aurstad@usn.no / 483 04 484

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Karine Hammerstad-Aas, karine.hammerstad-aas@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS