Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Seksjonsleder for Seksjon for areal og utvikling

Søknadsfrist: 27.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for bygg og eiedom

Om stillingen

Vi søker en ambisiøs, og strategisk leder som vil utvikle en nyopprettet Seksjon for areal og utvikling.

Seksjonens hovedoppdrag er være tilrettelegger for at investeringer knyttet til bygg- og eiendomsprosjekter er i tråd institusjonens rolle innenfor forskning, bærekraftig utvikling og undervisning.

Videre skal seksjonen sikre en oppdatert arealoversikt for langsiktig og forutsigbar virksomhetsplanlegging i forvaltningen og utviklingen av arealer.

Seksjonen ivaretar koordineringsansvaret for alle tjenester knyttet til arealer og eiendommer. Sammen med Seksjon for campusdrift og Seksjon for prosjektgjennomføring skal Seksjon for areal og utvikling bidra til brukerorienterte tjenester innen bygg, eiendommer og arealbruk.

Stillingen er sentral i av Avdeling for bygg og eiendom ved UiT Norges arktiske universitet og rapporterer til bygg og eiendomsdirektør og inngår i ledergruppen.

Arbeidssted er Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og koordinering av seksjonens faggrupper.
 • Ivareta det overordnede plan- og utviklingsarbeidet for seksjonen innen eget ansvarsområde i tråd med UiTs strategi.
 • Lede den daglige virksomheten gjennom med ansvar for personale, tjenesteproduksjon og seksjonens økonomi.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

avdelingsdirektør Erland Loso

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Ledererfaring fra f.eks. prosjektledelse eller ledelse fra sammenlignbar virksomhet.
 • Erfaring fra plan- og utviklingsprosesser.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi ønsker at du har:

 • God kunnskap om digitale verktøy i kommunikasjon og presentasjon.
 • Erfaring fra nærliggende bransje eller sektor.
 • Faglig bredde innen plan- eller byggeteknisk område.

Som person er du:

 • Strategisk og analytisk
 • Engasjert, løsningsorientert og kreativ
 • Har høy gjennomføringsevne
 • Har forståelse for å videreutvikle en god virksomhetskultur
 • Har evne til å ta selvstendige beslutninger og implementere disse

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende lederstilling ved et ambisiøst universitet i utvikling.
 • Engasjerte kolleger.
 • Gunstige vilkår.
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse.

Stilling som seksjonssjef lønnes etter statens regulativ 1211. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS