LEDIG STILLING VED UNIS

Seksjonsleder ved Seksjon for operasjoner og feltsikkerhet

Søknadsfrist: 14.02.2024

Universitetssenteret på Svalbard

UNIS er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på Svalbard. UNIS har teknisk og vitenskapelig utstyr, laboratorier og infrastruktur egnet for undervisning og forskning innen arktisk naturvitenskap og teknologi for sjø, land og atmosfære. Fagavdelingene omfatter arktisk biologi, -geofysikk, -geologi, og -teknologi. All utdanning gis på engelsk, og omlag halvparten av ansatte og studenter er fra utlandet. UNIS er et statlig aksjeselskap. UNIS skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk. Administrasjonsspråket er norsk.

Vil du jobbe med sikkerhet på fantastiske Svalbard?

Om stillingen

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) har ledig 100% fast stilling som leder for Seksjon for feltoperasjoner og sikkerhet.

Feltbasert forskning og undervisning ligger til grunn for all aktivitet ved UNIS. Seksjonen sørger for sikkerhetstrening av studenter og ansatte, yter teknisk/logistisk støtte til kurs og prosjekter, samt kvalitetssikrer helse-, miljø- og sikkerhetsaspekter knyttet til gjennomføring av feltarbeid i Arktis. Seksjonen har forvaltningsansvar for en betydelig mengde feltsikkerhetsmateriell, transportmateriell (blant annet båter, beltevogner og snøscootere), teknisk-vitenskapelig utstyr og forskningsstasjonen i Svea. 

Seksjonen består i dag av 10 personer. Seksjonsleder rapporterer per tiden til administrerende direktør og inngår i direktørens ledergruppe. Framtidig organisering er under vurdering, og det kan derfor komme endringer.

Vi ser etter deg som er en operativ, tydelig og tilstedeværende leder. Du har stor gjennomføringsevne og bidrar til at UNIS leverer sikkerhetsopplæring, feltstøtte og materielltjenester av høy faglig kvalitet. Du setter de ansatte i fokus, ser samfunnsverdien av forskning og utdanning, evner å utnytte ekspertisen til seksjonens ansatte, og stimulere til videre utvikling.

Arbeidsoppgaver

Som seksjonsleder skal du:

 • lede seksjonens ansatte i sitt daglige arbeid og bidra til måloppnåelse
 • lede forvaltning av feltsikkerhetsmateriell, transportmateriell og teknisk-vitenskapelig utstyr
 • ivareta personal-, budsjett- og resultatansvar for seksjonen, og sikre etterlevelse av institusjonens rammeverk for risikostyring
 • bidra til god måloppnåelse gjennom samhandling mellom seksjonen og de øvrige avdelinger ved UNIS, samt eksterne samarbeidspartnere
 • operasjonalisere institusjonens feltsikkerhetsregime, herunder sikkerhetsopplæringen av studenter og ansatte og dokumentasjon av miljøavtrykk
 • gjennom aktiv deltagelse i daglig drift kvalitetssikre utøvelse og HMS
 • være tilstedeværende, strukturert, målbevisst og flink til å kommunisere både internt og eksternt
 • rapportere til nærmeste leder på budsjettering, utnyttelse av tilgjengelig kapasitet, investeringsbehov, og miljøparametere

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå fra universitet eller høyskole
 • Operativ ledererfaring med personalledelse innen relevante fagområder, gjerne kombinert med formell lederutdanning
 • Erfaring med sikkerhetsarbeid, fra planlegging til gjennomføring av aktivitet, hvor risikoanalyser og avvikshåndtering brukes aktivt som kvalitetssikring
 • God kjennskap til bruk av retningslinjer og etablering av operasjonsprosedyrer
 • Gode IT-kunnskaper 
 • Gyldig førerkort godkjent i Norge med minimum klasse B
 • Søkeren må kunne beherske norsk språk flytende, både muntlig og skriftlig (C1)
 • Gode muntlige og skriftlige engelskferdigheter

Omfattende, relevant erfaring og realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning. Personlig egnethet tillegges vekt.

Det er ønskelig med spisskompetanse innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Erfaring med prosjektstyring og gjennomføring
 • Erfaring fra samarbeid i et internasjonalt miljø
 • Praktisk ledererfaring fra planlegging, ledelse og koordinering av komplekse feltoperasjoner i et naturmiljø som kjennetegnes av arktiske utfordringer. (Med arktiske utfordringer menes naturmiljø som er sammenlignbart med det som kjennetegner naturmiljøet på Svalbard)
 • Ferdsel og kameratredning på sjøis og isbre, sommer og vinter
 • Vurdering av snøforhold og skredfare, samt kameratredning i skred
 • Bruk og behandling av skytevåpen og pyrotekniske skremmemidler
 • Erfaring med digitale styringsverktøy for beredskap

Vi tilbyr

UNIS kan tilby en utfordrende og variert jobb, i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Som ansatt blir du medlem i Statens Pensjonskasse. Vi tilbyr også gode forsikringsordninger, betalt reise- og flyttekostnader ved oppstart i stillingen og subsidiert tjenestebolig.

Stillingen er lønnet iht. Statens regulativ i stillingskode 1211 seksjonssjef, avlønning etter ansiennitet og kvalifikasjoner. I tillegg til lønnen ytes et Svalbardtillegg tilsvarende (p.t.) kr 40 460 pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 7,9 %.

Spørsmål om stillingen

For ytterligere informasjon kontakt:

 • Administrerende direktør Jøran Moen, tlf. +47 915 56 414, e-post: joranm@unis.no

Det er mulig å be om å få navnet/søknaden unntatt offentligheten iht. offentlighetsloven § 25. Ønsket må i tilfelle begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at skulle ønsket ikke bli tatt til følge, vil søkeren bli kontaktet og få mulighet til å trekke søknaden.

Longyearbyen

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2500 innbyggere og har et godt tjenestetilbud, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Hjemmeside

Powered by Labrador CMS