LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Kontorsjef - Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 16.02.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid

med universitet i USA og Europa, og har utviklet fagmiljø som er internasjonalt ledende. Dette gjelder blant annet petroleums- og offshoreteknologi samt risikostyring og samfunnssikkerhet som er to av universitetets strategiske satsingsområder.


Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 400 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og planlegging.


Fakultetsadministrasjonen er organisert i to underliggende enheter, Enhet for forskningsadministrative tjenester (FAT) OG Enhet for utdanningsadministrative tjenester (UAT).

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som kontorsjef ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Fakultetsadministrasjonen.

Den som ansettes vil være dedikert til ett eller flere institutt ved fakultetet og jobbe tett sammen med instituttleder. Per idag tilligger det ikke personalansvar til stillingen.

Hovedoppgaver

 • sammen med fakultetsdirektør, sørge for at fakultetsadministrasjonen bidrar til at instituttet oppnår gode resultater innenfor undervisning, forskning, innovasjon og formidling
 • sørge for god service og kvalitetsmessig god og effektiv støtte til studenter, ledere og ansatte ved instituttene
 • bidra til økonomisk styring av instituttets samlede aktivitet, ressursutnyttelse og erfaringsutveksling på tvers i fakultetsadministrasjonen og på tvers av instituttene
 • bidra aktivt i ledergruppe ved institutt, og ivareta sekretærfunksjon for denne
 • koordinere og følge opp strategiutvikling ved institutt i samsvar med overordnet strategi, og sammen med instituttleder implementere vedtatte strategier og planer
 • sørge for forberedelse av saker for instituttledelse og instituttråd, samt eventuelle andre råd og utvalg, basert på god styringsinformasjon

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • erfaring med utøvelse av administrativ ledelse, herunder arbeid med strukturer, systemer og rutiner
 • innsikt i, og gjerne erfaring med, økonomi- og virksomhetsstyring
 • gode lederegenskaper
 • god formuleringsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Videre legges det vekt på at du

 • er initiativrik, selvstendig og fleksibel
 • kan vise til prioriterings- beslutnings- og gjennomføringsevne
 • er resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å videreutvikle en konstruktiv organisasjonskultur

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.100, kode 1054, kr 590 000 - 700 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR rådgiver Margot Amelia Treen, tlf 51831419, e-post [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS