Universitets- og høgskolerådet (UHR) har en ledig spennende stilling!

Generalsekretær

Søknadsfrist: 18.01.2021

Universitets- og høgskolerådet

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en medlems- og interesseorganisasjon for akkrediterte universiteter og høyskoler. UHR skal fremme medlemmenes interesser, bidra til samordning og arbeidsdeling i sektoren, og skape gode møteplasser for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter samt andre nasjonale og internasjonale aktører. UHR mottar tilskudd og prosjektmidler fra Kunnskapsdepartementet og medlemsavgift fra institusjonene. Midlene finansierer driften av UHRs sekretariat og aktiviteten i konkrete prosjekter.


Se mer på www.uhr.no

Universitets- og høyskolesektoren er i en fase med store endringer både strukturelt, finansielt og teknologisk. Sektoren må ha rammebetingelser som gir studenter, undervisere og forskere fremtidsrettede og gode muligheter til å erverve, utvikle og formidle kunnskap på høyt internasjonalt nivå. Vi søker en motivert og engasjert generalsekretær som forstår UH-sektorens samfunnsoppdrag, vil løfte de strategiske problemstillingene og samtidig finner motivasjon i å lede og videreutvikle et profesjonelt sekretariat.

Stillingen byr på unike muligheter for påvirkning og samhandling, og du vil operere i skjæringspunktet mellom akademia, politikk, administrasjon og ledelse, nasjonalt og internasjonaltSekretariatets arbeid skjer i tett dialog med UHRs styre og strategiske enheter, medlemmer ved universitets- og høyskoleledelsene og myndighetsorganer. Det vil kreve at du er en god relasjonsbygger og inspirator som verdsetter forankrings- og medvirkningsprosesser samtidig som du får fremdrift og er opptatt av resultater. Evne til å avveie interesser og finne løsninger og samhandlingsformer både innad i UHR, mellom medlemmer og i forhold til myndigheter er viktig.

Vi søker en fremtidsorientert og engasjert leder som ser mulighetsrommet og vil bidra til at UHR videreutvikler sin rolle som en betydelig interessepolitisk aktør for norske universiteter og høyskoler. Rett kandidat har faglig og personlig tyngde som gjør at du blir lyttet til. Du har erfaring fra sektoren på strategisk nivå, rolleforståelse og innsikt i sentrale utviklingstrekk, nasjonalt og internasjonalt.

Fast

Stillingen utlyses på åremål for seks år med mulighet for forlengelse etter ny kunngjøring.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med:

  • Liv S. Bøe/Bente A. Paulsrud, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70

For ytterligere informasjon kan også styreleder
Anne Husebekk, Styreleder UHR 481 41 286 kontaktes.

Webcruiter-ID: 4326980664

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Liv S. Bøe (Partner, Amrop Delphi), 911 08 263
  • Bente A. Paulsrud (Partner, Amrop Delphi), 911 08 165
  • Anne Husebekk (Styreleder), UHR 481 41 286
Powered by Labrador CMS