Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonsleder ved Veksthuset for verdiskaping

Søknadsfrist: 08.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet (MED) ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1850 ansatte (ca. 1200 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter.

Om stillingen

Ved Universitetet i Oslo genereres et stort antall innovative ideer hvert år. Likevel ligger det et stort urealisert potensial for innovasjon og entreprenørskap blant forskere, andre ansatte og studenter. For å styrke kulturen for innovasjon og gi forskere og studenter verktøy og kunnskap til å videreutvikle sine innovative ideer, satser Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet stort på å styrke innovasjons- og entreprenørskapsarbeidet.

Innovasjonsenheten Veksthuset for verdiskaping er etablert for å bistå fakultetene med å endre kultur og tenkning, gi kunnskap, tilrettelegge for flere innovatører og oppstartsselskaper og for at mer kunnskap blir tatt i bruk innen livsvitenskap, helse og teknologi. Veksthuset har lokaler i Forskningsparken i Oslo. 

For å nå våre mål er samspill med hele innovasjonsøkosystemet for livsvitenskap, helse og teknologi viktig. Veksthusets arbeid vil ha stor betydning for Universitetet i Oslo, Osloregionen med etableringen av det nye innovasjonsdistriktet Oslo Science City og samfunnet for øvrig.

Vi har nå en ledig stilling som seksjonsleder for operativt innovasjonsrådgivningsarbeid. Seksjonsleder vil ha en nøkkelrolle i å lede og utvikle Veksthusets operative innovasjonsarbeid med tilhørende virkemidler ut mot fakultetenes enheter for å nå Veksthusets målsettinger. Sentrale oppgaver for seksjonen er blant annet knyttet til innovasjonsrådgivning; kurs- og kompetanseheving rundt innovasjon og entreprenørskap blant forskere, ledere, andre ansatte og studenter; og samarbeid med ulike aktører i næringslivet.

Seksjonsleder har personalansvar for 7 ansatte, rapporterer til direktør i Veksthuset og inngår i enhetens ledergruppe. Seksjonsleder vil også, etter avtale, fungere som nestleder i enheten. Hos oss vil du få et stort spenn i arbeidsoppgaver med bred kontaktflate mot UiOs enheter, offentlig forvaltning, næringsliv og eksterne samarbeidspartnere i inn- og utland, samt store muligheter for faglig utvikling.

Sentrale arbeidsoppgaver for seksjonsleder vil være

 • Lede, motivere og utvikle medarbeiderne i seksjonen
 • Lede og utvikle det operative innovasjonsrådgivningsarbeidet med tilhørende virkemidler 
 • Lede og videreutvikle kurs og andre innovative programmer for kompetanseheving og styrking av innovasjonskulturen
 • Lede og videreutvikle arbeidet med studentinnovasjon
 • Samspill med industri, innovasjonsøkosystemet og andre støttefunksjoner i verdiskapingsprosessen samt enhetene ved Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, teknologioverføringskontoret Inven2, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus
 • Personalansvar for 7 personer

Stillingen inngår i Veksthusets ledergruppe.

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå, innen enhetens fagfelt 
 • Lederegenskaper og erfaring med personalledelse 
 • Næringslivserfaring, god kjennskap til/tidligere samarbeid med innovasjonsøkosystemet (teknologioverføringskontor, næringsklynger, inkubatorer, akseleratorer, investorer etc.) og virkemiddelapparatet
 • Kunnskap om innovasjon med erfaring fra innovasjonsprosesser
 • Erfaring fra kommersialiseringsprosesser 
 • Kunnskap om immaterielle rettigheter
 • Erfaring fra strategiske prosesser
 • God finansiell forståelse og forretningsforståelse
 • God prosjektstyring og prosessforståelse
 • Meget god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Det er ønskelig med annen relevant tilleggsutdanning innen ledelse og administrasjon 
 • Det er ønskelig med kunnskap om universitetets organisering og struktur

Personlige egenskaper

 • God på samspill og samarbeid
 • Tar initiativ og er tydelig utviklingsorientert
 • Har interesse for mennesker og utvikling av et godt team
 • Er strukturert og planmessig
 • Har gode holdninger og pålitelig
 • Er innovativ og engasjert

Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef SKO1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 870 900 og kr 1055 200, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS