Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektleder for Nasjonalt senter for forskning på seksuell helse og velvære

Søknadsfrist: 13.06.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Psykologisk institutt

Om stillingen

Nasjonalt senter for forskning på seksuell helse og velvære ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo inviterer til å søke midlertidig ansettelse som hhv. prosjektleder i perioden 1.09.2023-31.08 2024. Stillingen er finansiert via innvilget tilskudd til Nasjonalt Senter for Forskning på Seksuell Helse og Velvære over statsbudsjettet 2023 kap. 762, post 73. Ansettelsen er for ett år, med mulighet for forlengelse.

Nasjonalt senter for forskning på seksuell helse og velvære ble etablert i 2022. Formålet er å styrke og videreutvikle det interdisiplinære forsknings- og undervisningsmiljøet innen seksuell helse og velvære i Norge. Senteret har en bio-psyko-sosial tilnærming til seksualitet som en helsefremmende ressurs gjennom livet. Senteret skal driver forskning, undervisning og formidling med utgangspunkt i fagdisiplinene psykologi, sexologi, folkehelsevitenskap, samfunnsvitenskap, epidemiologi og demografi.

Senteret skal blant annet:

1) gjennomføre og koordinere forskningsprosjekter

2) gjennomføre seksualvaneundersøkelser

3) utvikle et videreutdanningstilbud med fokus på seksuell helse og velvære

4) undervise og veilede studenter på bachelor, master og PhD-nivå

5) formidle forskningsresultater og oppsummert kunnskap

6) samarbeide med relevante kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt

Arbeidsoppgaver

Prosjektleder skal:

 • Bidra til å etablere og posisjonere Nasjonalt senter for forskning på seksuell helse og velvære som landets ledende forsknings- og undervisingsmiljø innen sitt fagfelt
 • Styrke og utvide senterets nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid
 • Etablere dialog og samarbeid internt ved UiO og med relevante kompetansemiljø og nettverk, offentlige myndigheter, etater og virksomheter
 • Sikre forskningsmidler fra UiO og nasjonale og internasjonale forskningsfond
 • Koordinere prosjektsamarbeid med relevante institutt ved UiO, andre forskningssentra og fag- og kompetansemiljø internt og eksternt
 • Bidra til å etablere og videreutvikle master og andre etter- og videreutdanningsprogram med fokus på seksuell helse og velvære
 • Sikre gode ramme- og arbeidsvilkår for senterets akademiske og administrativt ansatte

Prosjektleder er en administrativ stilling, og kan ikke forvente å drive egen forskning i rollen.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende mastergrad innen psykologi, folkehelsevitenskap, sexologi eller et annen fagdisiplin med relevans for fagfeltet seksuell helse og velvære
 • Relevant erfaring, fortrinnsvis fra offentlig sektor, kompetansemiljø, og/eller universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring med strategisk utviklingsarbeid og/eller organisasjonsbygging
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Ønskelig kompetanse/erfaring som vil vektlegges

 • Erfaring med å utarbeide videreutdanningstilbud i tråd med krav til akademiske programmer
 • Kjennskap til policyprosesser, prosedyrer for og erfaring med prosesser for oppdragsforskning og offentlige anskaffelse
 • Oversikt over forskningsstrukturen, kunnskapsstatus og forskningsbehov på fagfeltet
 • Dokumentert erfaring med å sikre prosjektfinansiering
 • Arbeidserfaring fra klinisk og/eller frivillig arbeid innen seksuell helse og velvære
 • Et stort nettverk av relevante aktører fra sivilt samfunn, internasjonalt, kliniske fagmiljø, offentlig forvaltning og/eller politikk
 • Erfaring med å utvikle surveyundersøkelser og/eller andre forskningsdesign

Personlige egenskaper

PSI søker en prosjektleder som:

 • Er initiativrik, løsnings- og resultatorientert
 • Har høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Gode relasjonelle ferdigheter og evne til å bygge nettverk
 • Er selvstendig, strukturert, fleksibel og samarbeidsvillig
 • Har engasjement for å videreutvikle fagfeltet seksuell helse og velvære

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som prosjektleder (SKO 1113): fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 604 900 og kr. 720 100, avhengig av kompetanse og erfaring. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere
 • Fleksibel arbeidstid, sommertid og gode velferdsordninger
 • Spennende arbeidsoppgaver og et svært kompetent miljø
 • Trening i arbeidstiden, og rabatt treningsmedlemsskap i SiO som har treningssenter i nabobygget
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Barnehage på campus
 • Våre ansatte rapporterer god balanse mellom jobb og fritid

Du kan lese mer om våre ansattgoder her

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser

Søknad med vedlegg må sendes inn via rekrutteringssystemet vårt JobbNorge.

Dokumentasjon må være oversatt til skandinavisk eller engelsk språk

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Kontorsjef: Gunnar A. Malmin, e-post: g.a.malmin@psykologi.uio.no for spørsmål som gjelder stillingen

Personalkonsulent Joan García Castán, e-post: joan.garcia@psykologi.uio.no for tekniske spørsmål som gjelder utlysningen:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS