Ledig stilling ved OsloMet

Studieleder - Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Søknadsfrist: 04.06.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig stilling som studieleder for perioden 01.08.20-31.07.24. Tilsetting skjer på åremål for en periode på fire år, med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to ganger fire år - totalt tolv år.

Les mer om fakultetet og instituttet her.Les mer om våre forskergrupper her.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, GFU, har ca. 3500 studenter og rundt 170 ansatte. Instituttets oppgaver er undervisning på bachelor- og masternivå ved flere lærerutdanningsprogrammer og betydelig deltakelse i nasjonal satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Instituttet bidrar også inn på fakultetets doktorgradsprogram i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har en stor FoU-virksomhet innenfor sitt ansvarsområde og leder flere eksternfinansierte forskningsprosjekter. Høsten 2017 startet første kull på de 5-årige grunnskolelærerutdanningene med spennende og krevende implementerings- og utviklingsoppgaver.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Studieleder rapporterer til instituttleder, inngår i ledergruppa ved instituttet og arbeider i team. Det er totalt seks studieledere ved instituttet, og ansvar og oppgaver knyttet til stillingen, er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse.

Studielederne ved instituttet har ansvar for all virksomhet innenfor eget studielederområde. I tillegg til studie- og FoU-utvikling inkluderer dette økonomi- og personalansvar for ca. 30 faglig ansatte, samt oppfølging av deres forsknings- og utviklingsarbeid. Studieledere har ansvar for praksis, studiekvalitet, utvikling og daglig drift av hele eller deler av utdanningsprogram.

Studielederne ved instituttet har instituttovergripende ansvarsområder som f.eks. oppdrag, praksis, kvalitetssikring, internasjonalisering, FoU og HMS. Til denne stillingen ligger det et overordnet ansvar for HMS. Det ligger også et overordet ansvar for flere pågående utviklingsoppgaver knyttet til studieprogram for flerspråklige studenter.

GFU er et institutt i stor utvikling og endring både som følge av implementering av de nye 5-årige grunnskolelærerutdanningene. I løpet av åremålsperioden kan det derfor bli endringer i arbeidsoppgaver i tråd med endringer i instituttets studieportefølje og ansvarsfordeling i ledergruppa, samt som følge av endringer i organisasjonen.

Kvalifikasjonskrav:

• minimum mastergrad/hovedfag på relevant område, gjerne førstekompetanse

• innsikt i og kunnskap om fagområder innenfor studielederområdet

• god kunnskap om grunnskole og lærerutdanning

• erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet i høyere utdanning

• svært god IKT-kompetanse både i tekstbehandling, regneark og bruk og utvikling av nettsider

• relevant ledererfaring

• svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede egenskaper:

• motiverende og inkluderende lederstil

• evne til å sikre et godt beslutningsgrunnlag, fatte en beslutning og være løsningsorientert

• evne til å være framtidsrettet

• evne til å samarbeide, motivere og bygge relasjoner

• evne til å holde i en sak gjennom hele prosessen fra start til sluttføring

• komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen – også de som i perioder i livet ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i utvikling

• interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, mangfoldig, kreativt og inspirerende fagmiljø

• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473 og tittel studieleder. Lønn fra lønnstrinn 73 til 78, kr 679 000,- til kr 765 100,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger:

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om stillingen:

• Instituttleder Vibeke Bjarnø, [email protected]

For å søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen». Registrer din søknad, CV og last opp attester og vitnemål.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Referansenummer: 20/04398

Logg inn og søk stillingen

Kontakt

Søknadsfrist: 04.06.2020