LEDIG STILLING VED OSLOMET

Faggruppeleder for offentlig administrasjon og styring ved Handelshøyskolen

Søknadsfrist: 22.03.2023

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Handelshøyskolen ved OsloMet har ledig en fireårig åremålsstilling som faggruppeleder for offentlig administrasjon og styring. Deler av stillingen er viet tid til egen faglig aktivitet innen forskning og undervisning. Faggruppelederen rapporterer til instituttleder for Handelshøyskolen og sitter i Handelshøyskolens ledergruppe.

Faggruppe for offentlig administrasjon og styring har ansvar for Handelshøyskolens undervisning og forskning innenfor fagområdet. Faggruppen har som mål å sikre attraktiv, relevant og forskningsbasert undervisning på sitt ansvarsområde på Handelshøyskolens bachelor- og masterprogrammer, på fakultetets ph.d.-program og på etter- og videreutdanninger. Videre skal faggruppen styrke Handelshøyskolens forskning og formidling, og bidra til at instituttet blir et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innenfor sitt fagområde. Faggruppen har i dag 13 medarbeidere. Faggruppen driver forskning, undervisning og formidling rettet mot organisering, styring og ledelse av offentlig sektor med forankring i statsvitenskap, sosiologi, jus og økonomi. Forskningen inkluderer forvaltning og styring fra kommunalt- til statlig og europeisk nivå, med problemstillinger som har relevans for byer, kommunal forvaltning og statsforvaltningens samspill med internasjonale styringsprinsipper.

Arbeidsoppgaver

Faggruppeleder skal ha ansvar for:

 • å utvikle faggruppens faglige aktivitet og forskningsbaserte kunnskap av relevans for Handelshøyskolens utdanningsprogrammer
 • å sørge for nødvendige undervisningsressurser til Handelshøyskolens studieprogramportefølje
 • å ivareta personalansvar for faggruppens medarbeidere
 • å profilere faggruppens faglige virksomhet – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • å holde instituttleder oppdatert om alle forhold av vesentlig betydning
 • å bidra til den strategiske utviklingen av Handelshøyskolen
 • undervisning og forskning tilsvarende 50% av en førsteamanuensis/professorstilling

Kvalifikasjoner og vilkår

Det kreves formell kompetanse for ansettelse i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved universitet og førstehånds erfaring med undervisning, forskning og utviklingsarbeid innenfor faggruppens ansvarsområde.

Videre kreves:

 • faglig styrke på relevante fagområder for faggruppen for offentlig administrasjon og styring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk, samt engelsk

Det er en fordel at du:

 • har ledererfaring fra undervisnings- eller forskningsvirksomhet
 • har god forståelse for strategiledelse og personalledelse
 • er motiverende
 • er inkluderende
 • er resultatorientert
 • er en god kommunikator internt og eksternt

Vi kan tilby deg

 • å delta i ledelsen og utviklingen av en handelshøyskole i vekst
 • et inspirerende fagmiljø
 • mulighet for faglig utvikling og aktivitet
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Ingvild Reymert, tlf. 67 23 65 60, mobil: 975 95 845

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk 1473 studieleder i lønnstrinn 73-78, tilsvarende kr. 701 300 – 790 100 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 22.03.2023

Ref: 23/01637

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS