Spennende jobbmulighet i Folkehelse- og omsorgsavdelingen ved oslo kommune!

Illuminated Oslo, Norway at Night. City of Oslo Night Panorama.
Illuminated Oslo, Norway at Night. City of Oslo Night Panorama.

Seksjonsleder

Søknadsfrist: 10.10.2022

Oslo kommune

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er blant annet allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet. Vi drifter 90 senger på Aker, har årlig over 160 000 pasienter på legevakt, ca. 214 000 henvendelser til legevaktsentralen og ca. 143 000 personer under tilsyn hos tannhelsetjenesten.

Helseetatens visjon er "Sammen for bedre Oslohelse".

Les mer om Helseetaten.Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Oslo satser på folkehelse. Vil du lede dette arbeidet?

Helseetaten søker to dyktige, kunnskapsrike og utviklingsorienterte seksjonsledere til Folkehelse- og omsorgsavdelingen. Avdelingen har fem seksjoner og arbeider med kompetanse- og tjenesteutvikling, analysearbeid, forskning og utvikling, rådgivning og støtte for helse- og omsorgstjenester for innbyggerne og systematisk folkehelsearbeid. Dere vil få ansvaret for prioriterte fagområder hvor også spennende utviklingsoppgaver venter.Vi er på jakt etter ledere som kan balansere hensynet til faglige resultater, god kapasitetsutnyttelse og utvikling av seksjonens medarbeidere, samtidig som innbyggernes behov er i sentrum. Om du også er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø og et godt klima for samarbeid med våre samarbeidspartnere som bydeler, andre etater, FoU-miljø og frivillige organisasjoner, så bør du søke!Dere vil sammen med andre ledere få en viktig rolle i å videreutvikle arbeidet i avdelingen og å bidra til å realisere etatens visjon: Sammen for bedre oslohelse gjennom nye arbeidsformer og aktiv samhandling på tvers av fag, tjenester og sektorer. Dere rapporterer til avdelingsdirektør for Folkehelse- og omsorgsavdelingen.

Seksjon for kvalitetsmåling og epidemiologi

Vi søker etter en seksjonsleder med sterkt engasjement for kunnskap, kvalitet og analyse, og som kan tenke seg å jobbe i et spennende, tverrfaglig fagmiljø i rask utvikling. Stillingen passer for deg med erfaring fra ledelse og FoU på tvers av ulike fagområder og med en sterk interesse for datadrevet styring og ledelse for å takle folkehelseutfordringer i Oslo kommune.

Seksjonen analyserer data fra kommunens egne fagsystemer og nasjonale datakilder på et bredt spekter av områder som berører oslofolks helse. Vi utgir rapporten Oslohelsa hvert fjerde år og gjennomfører bruker- og pårørendeundersøkelser i kommunale helsetjenester. For tiden utreder vi det som skal bli framtidens kvalitetsmålingssystem.

Seksjon for psykisk helse og avhengighet

Hovedoppgaver for seksjonen er å fremme god psykisk helse i et livsløpsperspektiv, tjeneste- og kompetanseutvikling, folkehelsearbeid, forebygging, utredningsarbeid, kunnskapsspredning og utvikling av strategier og handlingsplaner på området psykisk helse og avhengighet. Seksjonen er blant annet sentral i implementeringen av En psykt bra by – Strategi psykisk helse. Vi ser etter deg som er opptatt av god faglig kvalitet, psykisk helse i et livsløpsperspektiv, forebygging og gode, kunnskapsbaserte tjenester til befolkningen.

Dokumentasjon som bekrefter formalkrav, vedlegges søknaden. Vennligst noter i søknaden hvilken stilling du søker.

Arbeidsoppgaver (felles for begge stillinger)

 • Personal, faglig, operativ og administrativ ledelse, deltakelse i avdelingens ledergruppe og rundt 15 medarbeidere
 • Faglig utvikling av seksjonen og den enkelte medarbeider
 • Ta initiativ til og sørge for medvirkning fra egen seksjon til tverrgående aktiviteter i Helseetaten og med samarbeidspartnere
 • Bidra til god ressursutnyttelse på tvers i avdelingen og Helseetaten som helhet
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø
 • Oppgaver innen avdelingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner (felles)

 • Minimum tre års erfaring som leder fra relevant virksomhet, med budsjett- og personalansvar
 • God IKT-kompetanse for digital arbeidshverdag og forståelse for digitalisering
 • Erfaring fra å lede endringsprosesser
 • God systemkompetanse, inkludert rolleforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Kvalifikasjoner som er en fordel (felles):

 • Ledererfaring fra offentlig sektor
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • Erfaring med ledelse av og deltakelse i tverrfaglige team/prosjekt

Kvalifikasjoner (spesifikt):

Seksjonsleder seksjon for psykisk helse og avhengighet

 • Fullført relevant mastergrad. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Erfaring og kunnskap om kommunens og spesialisthelsetjenestens tjenestetilbud innen psykisk helse og avhengighet og samspill med andre tjenester og tilbud

Seksjonsleder seksjon for kvalitetsmåling og epidemiologi

 • Fullført relevant mastergrad (folkehelse, epidemiologi, statistikk eller tilsvarende), relevant PhD er en fordel. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Erfaring fra FoU- og analyseoppgaver
 • God oversikt over kunnskapsstatus på folkehelseområdet er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • God analyse- og vurderingsevne
 • Utviklingsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Trives med høyt arbeidstempo og klarer å veksle mellom korte tidsfrister og langsiktig, fagstrategisk arbeid

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere
 • Være en del av videreutviklingen av fagområdet psykisk helsearbeid og analyse i landets største kommune
 • Nybrottsarbeid i forhold til erfaringskompetansens plass i kunnskapsbaserte praksiser
 • En utviklingsorientert virksomhet
 • Etablert samarbeid med utdannings- og forskningsmiljø
 • Bedriftsidrettslag og trimrom
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter kvalifikasjoner og Oslo kommunes regulativ
 • Gode pensjon, forsikrings- og låneordninger i Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din lønn til pensjonsinnskudd

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Hjemmeside: www.oslo.kommune.no

Powered by Labrador CMS