Vil du lede NTNUs arbeid med å samle campus i Trondheim?

Prosjektleder for campussamling ved NTNU

Søknadsfrist: 18.10.2023

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


Programmet for campusutvikling

Programmet for campusutvikling ved NTNU består av flere delprosjekter som har ulik karakter og er i ulike faser. NTNU vil være en aktiv og profesjonell part uavhengig av utbygger og entrepriseformer. Prosjektet omfatter i dag samling av campus i Trondheim, samt noe nybygg og planarbeid i både Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Samling av campus i Trondheim innebærer at ca. 110 000 kvadratmeter fra ulike steder i byen, skal erstattes med nye bygg i området ved Gløshaugen, ombygging av NTNUs eksisterende bygninger samt utvikling av Vitenskapsmuséet på Kalvskinnet. Programmet for campusutvikling er en enhet i Fellesadministrasjonen

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Prosjektet Campussamling består av to deler: Bygge- og brukerutstyrsprosjektet ledes av Statsbygg som er byggherre og har ansvar for planlegging og gjennomføring av utbyggingen. Mottaksprosjektet ledes av NTNU som er eier, forvalter og bruker, har ansvar for gevinstrealisering og effekter av utbyggingen og skal sikre at universitetets behov og premisser blir ivaretatt i utbyggingsprosjektet. NTNU Campussamling består av en portefølje av delprosjekter som gjennomføres etappevis. Byggherre planlegger anskaffelse av entreprenører til de første to delprosjektene høst 2023/vår 2024.

NTNU Campusutvikling søker prosjektleder for mottaksprosjektet i NTNU Campussamling, i fast 100 % stilling. Stillingen inngår i campusutviklings prosjektlederforum og rapporterer til prosjektdirektør. Prosjektleder for NTNU Campussamling vil lede NTNUs team av delprosjektledere. NTNU har sterk kompetanse i egen organisasjon innen flere av de fagfelt som tilligger stillingen. Utstrakt samarbeid med egne fagmiljøer er et mål for NTNU campusutvikling. I perioder vil du også kunne få oppgaver i andre enheter i NTNU. Les mer om NTNU Campusutvikling.

Arbeidssted er Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Lede NTNUs arbeid med Campussamlingsprosjektet - sikre at definerte mål, krav og leveranser blir realisert. Prosjektledelse, prosjektutvikling, framdriftsstyring, økonomistyring og kvalitetsstyring i tett samarbeid med Statsbygg og fagressurser i NTNU campusutvikling.
 • Sikre god kontakt og kommunikasjon mellom prosjektet, NTNUs linjeorganisasjon og samarbeidspartnere.
 • Koordinere mottaksprosjektets team med fokus på effektivitet, samspill og lagbygging.
 • Løpende forberede beslutningsinformasjon og rapportering til prosjektråd og NTNUs ledelse
 • Gjennomføre beslutninger i operativt samspill med prosjektdirektør og NTNUs fagmiljø.
 • Dokumentere behov og muligheter slik at de kan nyttiggjøres i både prosjekt og organisasjonsutvikling.

Abeidsoppgaver kan bli endret underveis.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende innen relevante fagområder. Erfaring fra ledelse av store prosjekter med omfattende brukerinvolvering kan kompensere for formell utdanning.
 • Erfaring fra store prosjekter, samt team- og prosjektledelse i sammensatte prosjekter med bred kontaktflate og komplekst interessentbilde.
 • Erfaring med strategiutvikling og - gjennomføring, herunder sikre forankring hos samarbeidspartnere, brukergrupper og beslutningstakere.
 • God organisasjonsforståelse gjerne fra universitets- og forskningsmiljøer.
 • Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper.

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Det er en fordel med erfaring fra prosjekter med flere interessenter og stor offentlig interesse
 • Erfaring fra tidligfase
 • Erfaring med komplekse prosjekter hvor organisasjonsutvikling og brukerperspektiv er sentralt
 • Kunnskap om og erfaring med akademia eller sammenlignbare virksomheter vil være en fordel

Personlige egenskaper 

 • Du har et strategisk blikk med evne til å se totalitet og helhet
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter og evner å avdekke ønsker og behov hos ulike interessenter
 • Du trives med krevende og sammensatte oppgaver og oppnår resultater
 • Du er strukturert, systematisk og ryddig
 • Du er en lagspiller og en god kommunikator

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

 • Norges mest spennende utviklingsprosjekt
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et spennende og kompetent fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Et inkluderende og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger og gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår 

Stillingen lønnes som prosjektleder (1113) etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

 • Konst. prosjektdirektør for campusutvikling Hanna Maria Jones, e-post hanna.m.jones@ntnu.no, tlf: 41525635

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon. 

Merk søknaden din med referansenummer: NTNU nr. 73/23.

 Søknadsfrist: 18.10.2023

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS