LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Prosjektleder i Teknologirådet

Søknadsfrist: 19.05.2021

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ti milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Teknologirådet ble opprettet i 1999 etter initiativ fra Stortinget. Rådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og øvrige myndigheter om ny teknologi, og bestemmer selv fritt hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Virksomheten finansieres over Nærings- og fiskeridepartementets post i statsbudsjettet, mens Norges forskningsråd har det forvaltningsmessige og administrative tilsynsansvaret. For mer info se teknologiradet.no.

Vi søker en prosjektleder som skal jobbe med innspill om ny teknologi til Stortinget og regjeringen. Våre satsingsområder er demokrati i et digitalisert samfunn, det nye arbeidslivet og grønn omstilling. Vi har det siste året gitt innspill om bl.a. vaksinepass, smittesporing, valg og desinformasjon, bytransport, sporing på nett, fremtidens arbeidsliv og livslang læring.

Hovedarbeidsoppgaver

 • lede prosjekter og ekspertgrupper om muligheter og konsekvenser av ny teknologi for det norske samfunnet
 • utvikle nye prosjekter, analysere trender og skrive rapporter
 • gjennomføre scenarioverksteder, dialogcafeer og lekfolkskonferanser for å få innspill fra berørte parter og fra folk flest
 • legge fram anbefalingene våre for Stortinget, øvrige myndigheter og andre interesserte
 • bidra til offentlig debatt gjennom innlegg og intervjuer i mediene
 • delta i internasjonale prosjekter og nettverk

Vi søker deg som

 • har mastergrad eller tilsvarende, fortrinnsvis innenfor teknologi, samfunnsfag eller en kombinasjon av disse
 • har inngående kunnskap om politiske prosesser og samfunnsendringer, og er god til å analysere teknologi og politikk
 • kan vise til dokumentert erfaring fra analyse og rapportskriving
 • har gjennomføringskraft
 • er drivende god til å formidle muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk

Vi tilbyr deg

 • en variert og utfordrende arbeidshverdag og mulighet til å opparbeide deg kompetanse på stadig nye fagfelt og metoder
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og smarte kollegaer
 • lønn etter avtale, innplassering som rådgiver/seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner
 • medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Teknologirådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Arbeidssted er Teknologirådets lokaler i Kongens gate 14 i Oslo.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte:

 • Direktør Tore Tennøe mobil 917 16 206 eller
 • Senior prosjektleder Anne Siri Bekkelund mobil 909 46 463, eller
 • gå inn på vår nettside www.teknologiradet.no

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Tore Tennøe (Direktør), +47 917 16 206
Powered by Labrador CMS