LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Kvalitet og HMS-sjef - Avdelingen for økonomi og HR

Søknadsfrist: 18.05.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.


Avdelingen for økonomi og HR har til sammen 47 årsverk og har ansvaret for blant annet universitetets økonomistyring og forvaltning, innkjøp, HR-funksjoner, HMS, kvalitetssikring og internkontroll, informasjonssikkerhet og virksomhetsstyring.


Avdelingen er organisert med tre underliggende avdelinger ledet av økonomi- og analysesjef, HR-sjef og nyopprettet stilling som kvalitet og HMS-sjef. I tillegg har direktør for økonomi og HR en stab bestående av fire medarbeidere.

Om stillingen

For å styrke arbeidet med kvalitet og internkontroll har Nord universitet opprettet en avdeling for Kvalitet og HMS. Vi søker i den anledning etter en engasjert og utviklingsorientert sjef til å lede denne.

Avdelingen har 6 ansatte fordelt på studiestedene Nesna og Bodø og har det overordnede systemansvaret for universitetets kvalitetssystem «Kvalitet i Nord», herunder internkontrollsystemer for:

 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Sikkerhet og beredskap
 • Informasjonssikkerhet
 • Kvalitetsarbeid

Kvalitet og HMS-sjef vil ha ansvar for å utvikle og forvalte oppgavene i tråd med universitets strategier og mål.

Stillingen rapporterer til direktør for økonomi og HR og inngår i direktørens ledergruppe. Det forutsettes tett samhandling med øvrige avdelinger og fakultet. Stillingen har arbeidssted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av medarbeiderne i avdeling for kvalitet og HMS
 • Sørge for at avdelingens ansvarsområder planlegges, organiseres, uføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med eksterne krav og interne målsettinger
 • Bidra til faglig internopplæring og kulturbygging tilknyttet ansvarsområdet
 • Lede og koordinere arbeidet med internrevisjon på overordnet nivå, bistå i forbindelse med eksterne tilsyn
 • Ivareta rapporteringer innenfor avdelingens ansvarsområder, herunder oversikter over avvik, uønskede hendelser, risikoer og revisjons-/tilsynsfunn
 • Ansvar for å legge til rette for ledelsens gjennomgang på sentralt nivå innenfor avdelingens ansvarsområder
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stillingen kreves relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Det kreves relevant ledererfaring
 • Erfaring med risikoanalyser, forbedringsprosesser og systematisk kvalitetsarbeid vil være en fordel
 • God kjennskap til relevant regelverk, lover og forskrifter
 • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med kvalitetsarbeid fra universitets- og høgskolesektoren eller annen større offentlig virksomhet vil være en fordel, men ikke et krav

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Nord universitet søker en samlende og strategisk kvalitet og HMS- sjef som har god organisasjonsforståelse, som er utviklings og løsningsorientert, og som evner å skape begeistring for internkontroll og kvalitetsarbeid. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1211 seksjonssjef, lønnstrinn 79 - 84 (kr 792 700 - 910 000). Lønn etter avtale.

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Direktør for økonomi og HR Anne-Line Bosch Strand, tlf. +47 970 98 993, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 18.05.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071355

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS