LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Kontorsjef - Studieadministrasjon ved fakultet for samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 01.08.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetet tilbyr p.hd.utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.fsv.no

Er du engasjert og brenner for å lede administrative fagoppgaver innen studierådgivning?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig en fast 100% stilling som kontorsjef ved fakultetet sin studieadministrasjon, fra 01.08.2023. Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør.

Stillingen har kontorsted Levanger eller Bodø.

Arbeidsoppgaver

Lede og koordinere arbeidet innenfor studieadministrasjon, internasjonalisering og eksamen.

Personal- og resultatansvar for enheten administrativ samt oppfølging av ett eller fleire av fakultetet sine studieprogram

Være studieadministrasjonen sin representant i diverse interne og eksterne utvalg og råd. Utredning - og analysearbeid, spesielt innenfor det studieadministrative arbeidsområdet

Det er påkrevd en del reisevirksomhet i stillingen bl.a. da du skal lede ansatte både i Levanger og Bodø. Det kan bli aktuelt med endringer i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidige endringer ved Nord universitet

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som kontorsjef kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Lang og relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis fra universitets- og høgskolesektoren
 • Erfaring frå analyse- og utredningsarbeid
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Evne til å lede og inspirere andre
 • Erfaring fra lederstillinger
 • Erfaring fra studieadministrative prosesser
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring med bruk av relevante IKT-verktøy
 • I vurderingen av søkere vil personlig egenskaper som er nødvendig for stillingen og arbeidsmiljøet bli vurdert og vektlagt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1054 Kontorsjef, kr. 667 700 -796 600. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 • En arbeidsplass der respekt og åpenhet settes i sentrum for å skape utvikling
 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 04.06.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30180749

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS