LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Faggruppeleder for grunnskolelærerutdanningen (GLU) - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Søknadsfrist: 15.05.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Har du lyst på en spennende jobb i Universitets- og høgskolesektoren?

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, er det ledig en 100 % stilling som faggruppeleder for grunnskolelærerutdanningen fra 1. august 2022.

Faggruppeleder ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år.

Hovedarbeidssted er Bodø/ Levanger/ Nesna, etter avtale med arbeidsgiver. Nord tilbyr grunnskolelærerutdanning ved alle studiestedene. Det må derfor påregnes en del reising og arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder enn hovedarbeidsstedet.

Om stillingen

Vi søker etter en engasjert, tydelig og motiverende faggruppeleder som kan lede utviklingen av grunnskolelærerutdanningen og som kan bidra til at Nord universitet og Fakultet for lærererutdanning og kunst- og kulturfag når sine mål innen utdanning og forskning/ kunstnerisk utviklingsarbeid.

Faggruppeleder er faglig leder for grunnskolelærerutdanningen. Faggruppeleder inngår i dekanens ledergruppe og har et overordnet strategisk lederansvar for å utvikle utdanningen, både innen forskning og undervisning, i nært samarbeid med de øvrige faggruppelederne. Faggruppeleder for grunnskolelærerutdanningen har ansvar for resultatoppnåelse i utdanningen i tråd med fakultetets og universitetets målsetninger, og rapporterer til dekan.

Utnyttelse av samled ressurs til ledelse ved fakultetet kan endres i løpet av perioden. Det tas derfor forbehold om endringer både i omfang, arbeidsoppgaver og ansvar.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som faggruppeleder er førstekompetanse ønskelig. For stillingen kreves minimum mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forskningserfaring fra universitet eller høgskole
 • Undervisningserfaring fra universitet eller høgskole
 • Lederegenskaper og evne til strategisk ledelse
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Evne til å motivere og bygge gode relasjoner på alle tre studiestedene
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Evne til selvstendig og resultatorientert arbeid

Følgende vil også tillegges vekt :

 • Personlig egnethet
 • Motivasjon for stillingen
 • Komplementær kompetanse til det øvrige teamet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1473 i lønnstrinn 72 - 85, årslønn kr. 677. 600 - kr. 948. 900. I spesielle tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 15. mai 2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Fullstendig CV
 • Fullstendig publikasjonsliste med kommentarer
 • Refleksjonsnotat om motivasjon for stillingen og videreutvikling av faggruppen (inntil 1 A4 side)
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

Det må oppgis i søknaden ønsket hovedarbeidssted

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30071502

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS