Ledig stilling ved Nord universitet

Dekan for Fakultet for samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 16.08.2020

Nord universitet

Gjennom forskning og forskningsbasert utdanning, og gjennom formidling av ny kunnskap, skal Nord universitet bidra med kunnskap som en forutsetning for bærekraft samt sosial og menneskelig utvikling. Nord universitet leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på tre ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv


Utdanning og forskning er bærende elementer i utviklingen av det norske samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Nord universitet er et ungt og dynamisk universitet i en region med sterke vekstnæringer, der nettopp behov for kunnskapsutvikling gjennom utdanning og forskning er avgjørende for å videreutvikle regionalt samfunns- og næringsliv.


Ved Nord universitet drives utdannings- og forskningsaktiviteten av våre fem fakulteter. Det er dekanene ved hvert fakultet som har ansvaret for å lede utviklingsarbeidet innenfor de ulike fagområdene. Universitetet har en god utvikling i forskningsaktiviteten, og det jobbes kontinuerlig med å lage helhetlige og bærekraftige studieprogram.

Om stillingen

Ved Nord universitet er det ledig åremålsstilling på fire år som dekan for Fakultet for samfunnsvitenskap fra 01.01.2021, og vi er på jakt etter en person som kan fylle denne spennende og utfordrende stillingen.

Vi ønsker oss en utviklingsorientert leder med høy faglig kompetanse innenfor fakultetets fagområder. Du skal være fakultetets øverste leder og har ansvar for den samlede virksomheten ved fakultetet, herunder budsjett og resultatansvar. Du må ha solid og relevant ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner.

Vi trenger en person som skal stå i front for utviklingen av universitetets og fakultetets fagområder internasjonalt og nasjonalt. En viktig oppgave er å skape gode samarbeidsforhold til øvrige institusjoner i sektoren, samt til samfunns- og næringslivet i vår region. Du skal være sentral i utviklingen av fakultetets fagområder, og du vil få et særlig ansvar for videreutvikling av forsknings-, utdannings- og formidlingsaktivitetene ved fakultetet.

Du skal lede utviklingen av fakultetet ved å motivere ansatte og studenter til i fellesskap å jobbe for universitetets målsettinger, strategi og verdigrunnlag. Det ligger også store muligheter i å utvikle nye, tverrfaglige utdannings- og forskningsområder sammen med de andre fakultetene.

Dekan for Fakultet for samfunnsvitenskap er en del av rektors ledergruppe og skal sammen med de andre topplederne bidra til at universitet når sine mål som helhet.

Dekanen har hovedarbeidssted i Bodø, men det forventes også tilstedeværelse ved andre studiesteder.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves høy faglig kompetanse; doktorgrad eller tilsvarende. Det kreves solid og relevant ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner. Erfaring fra utdannings- og forskningsledelse vil bli vektlagt. Det kreves god innsikt i utdannings- og forskningspolitikk og aktuelle utfordringer innen universitets- og høgskolesektoren.

Vi søker en utviklingsorientert leder som kan tenke strategisk og bidra til å videreutvikle universitetets profil og identitet både for forskning og utdanning, i tråd med den plass universitetet har i den norske universitets- og høgskolestrukturen. Lederegenskaper og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vedkommende må ha en bred tilnærming til de utfordringer arbeids- og næringslivet står overfor nasjonalt. Den som tilsettes må være resultatfokusert og ha prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne. Ledere ved Nord universitet skal ha en utadvendt, inkluderende og tillitsskapende lederstil, preget av samarbeid og dialog. Fagbakgrunn fra et av fakultetets fagområder vil bli tillagt vekt.

Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet for forlengelse i to ganger fire år, til sammen totalt 12 år.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1474 dekan.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass i stadig utvikling
  • Fleksibel arbeidstid
  • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kvinner oppfordres til å søke stillingen.

Ansettelsesprosess

Søkere til stillingen vurderes av et særskilt innstillingsutvalg nedsatt av universitetsstyret. Universitetsstyret er ansettelsesorgan.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • rektor Hanne Solheim Hansen, telefon 41573206 eller epost [email protected].
  • konstituert direktør for økonomi og HR Arne Brinchmann, telefon 90074014 eller epost [email protected].

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 16.08.2020.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071585

Søk på stillingen

fnokode:1234