SPENNENDE JOBBMULIGHET I ØKONOMITEAMET VED NKVTS!

Økonomileder (vikariat)

Søknadsfrist: 28.01.2022

NKVTS

NKVTS har som mål å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumer kan medføre. Vi jobber mot målet med forskning som gir politikere, myndigheter og praksisfeltet grunnlag for å ta gode beslutninger. Verdiene våre er pålitelig, samfunnsrelevant og raus, og de skal prege vår adferd.


Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene:

 • vold og overgrep
 • katastrofer, terror og stressmestring
 • tvungen migrasjon og flyktninghelse

NKVTS søker utviklingsorientert økonomileder (vikariat)

Vår dyktige økonomileder skal ut i permisjon og vi søker hennes vikar.

Vår dyktige økonomileder skal ut i permisjon og vi søker hennes vikar. I tillegg søker vår høyt verdsatte økonomikontroller nye utfordringer, og vi søker derfor også hennes etterfølger. Stillingen som økonomicontroller blir utlyst parallelt med denne.

Økonomileder ved NKVTS er teamleder for økonomifunksjonen og en del av forsknings- og administrasjonsstaben, som i tillegg består av HR-teamet og forskningsadministrativt team. Som teamleder er du faglig leder for to medarbeidere og har ansvaret for å koordinere arbeidet med de øvrige teamene. Personalansvaret ivaretas av administrasjonssjefen.

Stillingen innebærer å ha ansvar for hele økonomiområdet; styring og budsjettering, regnskap, lønn og rapportering.

Rolle og oppgaver:

Økonomilederen sørger for at økonomiteamet tilbyr de tjenester som senteret og dets fagmiljøer har behov for innenfor økonomiområdet.

Dette innebærer:

 • å ha en strategisk rolle i utviklingen av økonomifunksjonen ved NKVTS
 • å ivareta økonomirapporteringen til eier, styret, ledelse og finansiører
 • å sikre en effektiv og god operativ drift av økonomifunksjonen, herunder rådgivning og veiledning til forskerne, og å sikre effektive og kvalitetssikrede rutiner i alle ledd
 • at det er definerte tjenester med operative rutiner og verktøy på økonomiområdet som er dekkende og tilpasset senterets virksomhet
 • at informasjon om rutiner og tjenester på økonomiområdet er lett tilgjengelig for alle ansatte ved senteret
 • at økonomiteamet innenfor sine rammebetingelser leverer tjenester i tråd med planer og forventninger

Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • ivareta en sentral, koordinerende rolle i virksomhetsstyringen ved senteret, herunder å drive prosesser for budsjettering, rapportering, analysearbeid og anskaffelser
 • forberede og fremme relevante saker for ledelsen og styret
 • veilede og gi råd til forskerne

Vi ser etter en person som er faglig trygg innenfor økonomiområdet, både overfor egne medarbeidere og i styre- og lederfora. I tillegg til å ha et godt blikk for det strategiske og langsiktige må du trives med å ha dialog med forskerne og generelt sett ivaretakelse av det praktiske, daglige og nære. Vi søker etter en person som har både strategisk og operativ erfaring og kompetanse innenfor økonomi og regnskap, og som greier å finne en god balanse mellom utvikling og drift.

Kvalifikasjonskrav:

 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå
 • økonomistyrings- og regnskapskompetanse, erfaring med forvaltning av tilskudd og oppdragsinntekter
 • erfaring fra forskningssektoren og/eller universitets- og høyskolesektoren er en fordel, bl.a. kjennskap til finansiering fra EU og NFR
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Vi benytter Azets som leverandør av regnskap og lønn, og det er en fordel om du har kjennskap til systemene Azets Work og Visma.
 • Vi ønsker deg som har gjennomføringsevne og godt humør. Du må være strukturert og kunne ha mange baller i lufta på en gang.

NKVTS tilbyr:

 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdstilbud
 • hyggelige kontorer i Nydalen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • lønn etter avtale

Søknadsfrist 28.01.2022

Søknad kan sendes via finn.no.

Tiltredelse: Mai 2022

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (offentlighetsloven § 25).

Innkomne søknader vil bli vurdert fortløpende.

For spørsmål om stillingen, kontakt økonomisjef Eva Marie Bakke.

Tiltredelse: Mai 2022.

Søknadsfrist 28.01.2022.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS