Ledig stilling ved NIVA

Forskningsleder - Akvakultur

Søknadsfrist: 01.04.2020

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. NIVA-gruppen har omlag 400 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, en marin forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina.

Vi søker en dyktig og inspirerende leder da vår nåværende leder, Åse Åtland, skal tiltre ny stilling som forskningsdirektør i NIVA.

Akvakulturseksjonen består av 14 høyt kvalifiserte forskere i ulike fagområder som arbeider med forskning, utvikling, rådgivning og dokumentasjon knyttet til smoltproduksjon og utvikling av anlegg for laksefisk, samt på andre akvakulturarter nasjonalt og internasjonalt.

NIVAs aktiviteter innen akvakultur omfatter optimalisering av fiskeproduksjon, fiskehelse og -velferd i både landbaserte og marine anlegg, studier på miljøpåvirkning av akvakultur, samt å forbedre helse og bærekraft. Kunnskapsformidling er også viktig for oss, og vi gir rådgivningstjenester samt kurs og seminarer om vannkvalitet, fiskehelse og relaterte problemstillinger. Våre oppdragsgivere inkluderer industrien, det offentlige, Forskningsråd- og fond, samt internasjonal forskningsfinansiering (hovedsakelig EU prosjekter).

Vi søker en leder som kan sikre, styrke og utvikle NIVAs posisjon innen akvakultur ved å bidra til å videreutvikle og implementere forskningsstrategier, styrke vår markedsposisjon og prosjektportefølje. Som forskningsleder vil du også ha ansvar for medarbeiderutvikling og – oppfølging, HMS, prosjektgjennomføring, kvalitetssikring og økonomi. I tillegg vektlegger vi at du utvikler og ivaretar en egen forskningsportefølje og bidra med egen kompetanse innen relevante prosjekter.

Kvalifikasjoner og erfaring

Vi ser etter en leder med relevant Phd innen seksjonens fagfelt og dokumentert erfaring innen akkvisisjon, markedsarbeid og ledelse av forskningsprosjekter. Du kan også vise til publikasjoner og populærvitenskapelig formidling. I tillegg har du et sterkt nettverk, både innen næringen og vitenskapelig/akademisk. Meget god kunnskap i norsk eller annet skandinavisk språk er nødvendig i tillegg til gode engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er en inspirerende og initiativrik leder som er motivert av å lykkes gjennom å utvikle teamet. Du arbeider strukturert, har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med kolleger, prosjektpartnere, kunder og brukere. Du har et stort nettverk og et eksternt og brukerorientert fokus og engasjement.

NIVA tilbyr:

  • Utfordrende og inspirerende oppgaver ved et av Norges ledende forskningsinstitutt.
  • Stimulerende, internasjonalt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere.
  • Konkurransedyktige forhold og lønn, pensjonsordninger og forsikringsytelser.

Aktuelle kandidater kontaktes løpende.

Webcruiter-ID: 4208607241

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Christopher Harman (Forskningsdirektør), 982 27 745