Er du en fremragende administrativ leder?

Administrasjonssjef - Senter for fremragende forskning (SFF)

Søknadsfrist: 12.04.2023

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole (NHH) er en av Europas ledende handelshøyskoler. Vi er internasjonalt anerkjente for vårt forskningsmiljø, og vi utdanner fremtidens økonomer og ledere. NHH er studentenes førstevalg når de skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Norge. Vi har om lag 3 600 studenter og 450 ansatte.


På NHH arbeider vi sammen for bærekraftig verdiskapning. Høy kvalitet, solid etisk standard og innsats for felles mål preger all virksomheten vår. Høyskolens kjerneverdier engasjert, åpen og ambisiøs står sentralt for ansatte og studenter.NHH – for deg som vil noe mer!

Om SFF og stillingen

FAIR (Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality) er et Senter for fremragende for forskning (SFF), og er landets ledende miljø på ulikhetsforskning. Vi søker deg som kan ta det overordnede ansvaret for at administrasjonen ved FAIR leverer fremragende på sine målsetninger. Vi ser for oss at du har gode lederegenskaper med vekt på resultatansvar og samarbeid. Du evner å jobbe selvstendig, tar initiativ, og har erfaring med å jobbe i et travelt miljø med knappe tidsfrister.

Som vår nye administrasjonssjef vil du inngå i lederteamet ved FAIR og rapporterer til leder for FAIR, Bertil Tungodden. Du vil ha personalansvar for administrasjonsteamet ved FAIR som består av seks faste ansatte. Som administrasjonssjef ved FAIR vil du også jobbe med rundt 60 internasjonale forskere og ph.d.-kandidater, hvorav 40 er lokalisert i Bergen. Stillingen vil gi deg en bred kontaktflate i organisasjonen da du vil samarbeide tett med ledelsen, administrasjonen, fagstab og NHH sin fellesadministrasjon.

Stillingens hovedoppgaver

 • lede og utvikle det administrative teamet ved FAIR
 • ansvar for økonomi, prosjektstyring, rapportering og analyse av senterets aktiviteter
 • sikre og videreutvikle et godt samarbeid med senterets nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • sikre en god informasjonsflyt mellom senteret og Norges forskningsråd, og mellom senteret og de ulike miljøene/enhetene ved NHH
 • ansvar for senterets kommunikasjonsstrategi, inkludert profilering i sosiale medier
 • ansvar for senterets konferanseaktiviteter og andre arrangementer

Det må på sikt påregnes noe reisevirksomhet og endring i arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Relevant realkompetanse kan i unntakstilfeller erstatte utdanningskravet
 • relevant erfaring tilpasset stillingens funksjoner
 • relevant erfaring med administrativ styring og oppfølging av prosjekter
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode datakunnskaper for håndtering av digitale administrative verktøy i stillingen

Det er en fordel om du har

 • erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • erfaring med organisering av større arrangementer, både nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring fra å jobbe i et internasjonalt miljø

Personlige egenskaper

 • gode lederegenskaper der du evner å få det beste ut av dine medarbeidere
 • selvstendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • trives i en travel prestasjonskultur
 • serviceinnstilt og fleksibel, med god gjennomføringsevne
 • strukturert og nøyaktig
 • du identifiserer deg med NHHs verdier: engasjert, åpen og ambisiøs

NHH tilbyr

 • varierte faglige utfordringer med gode utviklingsmuligheter
 • et trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • inkluderende arbeidsliv
 • velferdsgoder som subsidiert trening hos Sammen, bedriftshytte og gratis parkering

Stillingen har kode 1058 - administrasjonssjef og er lønnet etter statens regulativ fra kr 720 000 – 780 000 per år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Et pensjonsinnskudd på to prosent trekkes fra lønnen. I tillegg betaler NHH for tiden et pensjonsinnskudd på 9,8 prosent.

Generell informasjon

NHH ønsker mangfold med hensyn til kjønn, alder, funksjonshemming, kulturell bakgrunn og hull i CV-en, og oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Søknadsfrist: 12. april 2023.

Søknad, CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS