Spennende jobbmulighet i Forsknings- og utviklingsdivisjonen ved Meteorologisk institutt!

Avdelingsleder - Modell og klimaanalyse

Søknadsfrist: 03.06.2020

Meteorologisk institutt

Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer.


Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.

Om stillingen

Meteorologisk institutt søker etter ny leder for Avdeling for modell og klimaanalyse i Forsknings- og utviklingsdivisjonen med arbeidssted i Oslo. Avdelingens fagfelt er knyttet til endringer av regionalt klima som følge av de globale endringene. Dette undersøkes ved å nedskalere resultatene fra de globale klimaframskrivningene ved å kjøre lokale modeller med høy oppløsning og ved statistiske metoder som benytter lange lokale tidsserier av observasjoner.

Avdelingen bidrar med dette til å utarbeide klimaframskrivninger som grunnlag for å planlegge ny, og sikre eksisterende infrastruktur, klimatilpasningstiltak, og i analysen av virkningen av klimaendringer på økosystemer og samfunn.

Aktuelle temaer

 • statistisk analyse av historisk og fremtidig klimautvikling
 • lokal tilpasning av globale klimafremskrivninger
 • analyse av arktisk klima og kryosfære, ekstremnedbør, risiko for ras og skred i klimaperspektiv
 • bidrag i kunnskapsrapporter om klimautvikling i atmosfære og kryosfære
 • bidrag i utvikling av klimatjenester på nasjonalt og Europeisk nivå
 • formidling og kommunikasjon

Avdelingen har medarbeidere som er ledende innenfor fagfeltet og jobber sammen med nasjonale og internasjonale partnere. Å lede Modell og klimaanalyse vil si å koordinere, lede og inspirere dyktige og selvstendige fagfolk. Det innebærer også å arbeide med å videreutvikle prosjektporteføljen og skaffe innsikt i utviklingen og finne muligheter i fagområdet nasjonalt og internasjonalt. Det krever både ledelses- og samarbeidsegenskaper.

Avdelingslederen har ansvar for strategi og planlegging og for oppfølging av avdelingens økonomi. Arbeidet er for en stor del finansiert med eksterne midler. Kontakt med eksterne partnere, gamle og nye, er en viktig del av jobben.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning (phd nivå) innen meteorologi, oseanografi, eller beslektet fagfelt
 • erfaring med klimaforskning
 • erfaring med ledelse av team i vitenskapelig arbeid
 • erfaring med budsjettarbeid og økonomistyring
 • evne til og erfaring med langsiktig strategisk planlegging
 • visjoner for videreutvikling av fagfelt og avdeling
 • dokumentert ledererfaring
 • etablert nettverk innenfor fagfeltet

Meteorologisk institutt har norsk som arbeidsspråk. Alle søkere må ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper, og utenlandske søkere må være villige til å lære norsk.

Vi tilbyr

 • utfordrende oppgaver i et ledende fagmiljø
 • lønn som avdelingsleder med lønnsspenn kr 765 100 - 813 400 pr år. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • 6 måneders prøvetid

Tilleggsinformasjon

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. MET deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søk på stillingen