LEDIG STILLING VED OSLOMET

Rektor

Søknadsfrist: 28.09.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

OsloMet søker rektor

OsloMet er landets tredje største universitet og har fokus på samfunns- og arbeidslivets behov. Utdanningene våre skal ha høy internasjonal kvalitet, basert på det fremste innen forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer. OsloMet skal løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å forberede studenter, arbeidsliv og myndigheter på velferdssamfunnets fremtidige utfordringer. Universitetet søker en fremtidsrettet leder som assosierer seg med våre verdier (lærende – nyskapende – mangfoldig), og som vil bidra til at universitetet utvikler seg i tråd med vår visjon om å levere kunnskap som løser samfunnets utfordringer. Rektor er universitetets daglige leder med ansvar for den samlede virksomheten i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. Rektor rapporterer til universitetsstyret.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • posisjonere OsloMet nasjonalt og internasjonalt
 • sikre at institusjonen når sine strategiske mål for å møte fremtidige utfordringer
 • sørge for at OsloMet er synlig og tydelig i samfunnsdebatten og setter dagsorden
 • bygge nettverk med sentrale partnere i utdanningssektoren, næringsliv og offentlige myndigheter
 • være en inspirator og drivkraft som leder endringsprosesser, strategiutvikling, implementering og økonomistyring
 • utvikle en positiv og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø for medarbeidere og studenter
 • utvikle en profesjonell og kvalitetsfokusert ledelse i hele organisasjonen
 • sikre at disponering av ressurser og eiendom er i samsvar med styrets vedtak og at den samlede økonomiforvaltningen skjer i samsvar med lovgivning og departementets føringer

Kvalifikasjoner

Det kreves at rektor har formell kompetanse for ansettelse i vitenskapelig stilling (doktorgrad) ved høgskole og universitet og har førstehåndserfaring fra universitetets kjernevirksomhet: undervisning, forskning, formidling og nyskaping.

Videre kreves:

 • ledererfaring på høyt nivå fra komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling – og implementering
 • gode relasjonelle ferdigheter og evne til å bygge nettverk
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

Vi ønsker deg som har

 • svært god organisasjonsforståelse
 • solid forståelse av arbeidslivets behov og den markedsmessige og politiske konteksten OsloMet befinner seg i
 • gode evner til å kommunisere både eksternt og internt
 • solid kunnskap om og erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • en motiverende, tydelig og resultatorientert lederstilpolitisk forståelse, samt evne og vilje til å profilere OsloMet nasjonalt og internasjonalt

Full stillingsbeskrivelse finner du på ansatt.oslomet.no (pdf)

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • rektorjobben ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: styreleder Trine Syvertsen, epost: [email protected], mobil 975 05 843 Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Jefferson Wells, Senior Management Consultant Gisle Roll Ludvigsen på mobil 93 46 81 68 eller seniorrådgiver Øystein Dahl på mobil 90 56 82 85.

Stillingen er plassert i stillingskode 1004. Ansettelse skjer på åremål frem til 31.7.2027. Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:         28 september, 2021

Ref:                       21/04749

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS