LEDIG STILLING VED OSLOMET

Leder for faggruppen skyteknologi, datasikkerhet og programutvikling

Søknadsfrist: 21.02.2024

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr fire bachelorstudier, et årsstudium, et masterstudium og bidrar til to tverrfaglige doktorgradsprogrammer ved fakultetet. Instituttet har stor forsknings- og utviklingsaktivitet innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er i stor grad involvert i tverrfaglige aktiviteter ved universitetet. Instituttet har om lag 100 ansatte og 1250 fulltidsstudenter.

Det er for tiden flere faggrupper ved Institutt for informasjonsteknologi. Mer informasjon om Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design finner du her.

Ved Institutt for informasjonsteknologi er det en ledig stilling som leder for faggruppen Skyteknologi, datasikkerhet og programutvikling (50 % stilling). Lederstillingen er en åremålsstilling for en periode på 4 år, med mulighet for forlengelse. Leder for faggruppen kan maksimalt forlenges for en sammenhengende periode på 12 år. 

Vi søker en kandidat med lidenskap for kvalitet i undervisning, forskning og innovasjon. Det forventes at kandidater har interesse for kvantitativ forskning, som bruker matematiske/numeriske metoder. Kandidatene bør i tillegg ha en lidenskap for ledelse og utvikling av enkeltpersoner og team.

Kandidatene vil forventes å aktivt styrke og forme det faglige arbeidet og forskningsaktiviteter ved instituttet, og universitetets forskningsmiljøer generelt, inkludert tverrfaglig arbeid på tvers av institutter ved Fakultet for teknologi, kunst og design og med andre fakulteter og forskningssentre ved OsloMet.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • personalansvar for faggruppen Skyteknologi, datasikkerhet og programutvikling
 • felles lederansvar for instituttet i samarbeid med ledere av andre faggrupper og instituttleder
 • koordinering av forsknings- og innovasjonsaktiviteter sammen med forskningsgruppeledere og administrasjonen
 • bidra aktivt til utvikling av utdanning av høy kvalitet
 • bidra aktivt til utviklingen av instituttet og OsloMet generelt
 • leder for gruppen Skyteknologi, datasikkerhet og programutvikling er en del av ledergruppen ved Institutt for informasjonsteknologi og er forventet å representere gruppen og instituttet både internt og utenfor OsloMet

Kvalifikasjonskrav

 • førstestillingskompetanse 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • erfaring med utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og på norsk, eller et skandinavisk språk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • ledererfaring, gjerne innenfor høyere utdanning, er en stor fordel
 • erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid og ledelse av eksternt finansierte prosjekter
 • erfaring med samarbeid med næringslivet
 • forståelse for kulturelle forskjeller i et internasjonalt kollegium med ulik bakgrunn og kultur

Ønskede personlige egenskaper

 • personlige egenskaper som fremmer et godt arbeidsmiljø 
 • motiverende og inkluderende lederegenskaper 
 • nysgjerrighet og en ambisjon for å utvikle seg som akademisk leder
 • en interesse for å utvikle synergier mellom akademia og relevant industri

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

 • Instituttleder Andre Brodtkorb, tlf. +4767235924 / +47 456 19 070 / andbro@oslomet.no

Stillingen lønnes ihht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, tilsvarende kroner 732 300 – 821 100 pr. år i 100%-stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 21.02.2024

Ref: 24/07450

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS